Zachęcamy pracowników i studentów AWF Kraków do korzystania z naukowych, pełnotekstowych źródeł elektronicznych firmy EBSCO. Dostęp do zasobów możliwy jest za pośrednictwem platformy EBSCOhost lub przez multiwyszukiwarkę EBSCO Discovery Service na stronie głównej Biblioteki AWF Kraków.

Platforma EBSCO dostępna jest dla pracowników i studentów Uczelni z komputerów w sieci AWF Kraków (np. w Informatorium Biblioteki), a także z komputerów domowych i urządzeń mobilnych, po uprzednim założeniu konta indywidualnego w Informatorium Biblioteki.

Czytaj więcej...

Przed rozpoczęciem korzystania z usług Biblioteki, studenci pierwszego roku studiów powinni zapoznać się ze szkoleniem bibliotecznym.

Czytaj więcej...

Informujemy, że od 27 września br. Biblioteka AWF Kraków wznawia bezpośrednią obsługę użytkowników w Czytelni Ogólnej, Informatorium oraz Czytelni Czasopism z zachowaniem zasad sanitarnych (nakaz zakrywania ust i nosa oraz konieczność zdezynfekowania rąk przed wejściem do Biblioteki. W poszczególnych agendach obowiązują limity jednocześnie przebywających osób). Zmianie ulegną również godziny otwarcia poszczególnych oddziałów Biblioteki.

Czytaj więcej...

Informujemy, że w dniu 22 lipca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Nowy, rozszerzony wykaz obejmuje 815 wydawnictw: 779 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

EBSCO Information Services (EBSCO) udostępniło nową kolekcję książek elektronicznych w otwartym dostępie (OA) EBSCO eBooks™ Open Access Monograph, która została stworzona przy współpracy z wydawnictwami uniwersyteckimi i naukowymi, takimi jak University of Michigan Press, Taylor & Francis oraz Temple University Press.

Czytaj więcej...