Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński decyzją z dnia 21.02.2023 r. włączył Bibliotekę Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Załączniki:
Pliknumer
Pobierz plik (MKiDzN.png)MKiDzN.png 
Pobierz plik (AWF.jpg)AWF.jpg 
Pobierz plik (BN.png)BN.png