Legenda: / O - Bazy ogólnodostępne przez Internet / U - Bazy dostępne z komputerów uczelnianych / I - Bazy dostępne w Informatorium BG

Uwaga! Użytkownicy korzystający z zasobów elektronicznych udostępnianych przez Bibliotekę AWF Kraków zobowiązani są do przestrzegania  zasad ich użytkowania, zapisów licencji oraz praw autorskich i praw pokrewnych.

Zasady dostępu do zasobów udostępnianych w ramach krajowej licencji akademickiej