We wtorek 20 czerwca 2023 roku Biblioteka Narodowa i Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie podpisały umowę o współpracy. Dzięki podpisanej umowie obie biblioteki będą pracowały we wspólnym środowisku katalogowym.

Implementacja systemu Alma i współpraca bibliotek w tzw. network zone stawia sobie za cel szerzenie idei współkatalogowania w czasie rzeczywistym według jednolitych przepisów katalogowania (wykorzystujących Deskryptory Biblioteki Narodowej), a w konsekwencji – przyspieszenie realizacji procesów bibliotecznych. Istotnym rezultatem implementacji jest wyszukiwarka katalogi.bn.org.pl, stanowiąca Połączone Katalogi Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej wraz ze wszystkimi bibliotekami instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, dwóch bibliotek wojewódzkich – w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida, Biblioteki Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie oraz 112 bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych z województw świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego. Obecnie to 37 milionów jednostek przechowywanych w połączonych bibliotekach. Szeroka współpraca bibliotek możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów to również szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji dla wszystkich czytelników książnic i użytkowników internetu.

W wyniku implementacji systemu w Bibliotece Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie zwiększy się liczba zasobów w Połączonych Katalogach. Biblioteka gromadzi zbiory (książki, czasopisma, zbiory specjalne) z wielu dziedzin: kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, sport, antropologia, biologia, biomechanika, biochemia, fizjologia, higiena i wychowanie zdrowotne, rehabilitacja ruchowa, kosmetologia, terapia zajęciowa, medycyna sportu, rekreacja i turystyka, krajoznawstwo, odnowa biologiczna, ekologia, wychowania fizycznego, turystyki, a także historia, socjologia, pedagogika, medycyna, psychologia i ekonomika w odniesieniu do sportu. Zbiory Biblioteki to ponad 100 tys. woluminów książek i czasopism. Szczególnie cenny zasób stanowi unikatowy zbiór blisko 1,4 tys. książek z przełomu XIX i XX wieku, należący wcześniej do Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Biblioteka Narodowa przeprowadzi dla pracowników Biblioteki AWF szkolenia z obsługi systemu Alma, katalogowania publikacji z poszczególnych dyscyplin, zasad redakcji i doboru Deskryptorów BN, Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, deduplikację rekordów oraz będzie współuczestniczyć w procesie wdrożenia nowego systemu.