Uwaga! Użytkownicy korzystający z zasobów elektronicznych udostępnianych przez Bibliotekę AWF Kraków zobowiązani są do przestrzegania zasad ich użytkowania, zapisów licencji oraz praw autorskich i praw pokrewnych.