Katalogi komputerowe

  • Katalog książek, który zawiera informacje o całości księgozbioru podręcznego Czytelni Ogólnej, informacje o całości zbiorów nabytych przez Bibliotekę po 1 stycznia 2001 roku, informacje o zbiorach z lat wcześniejszych, sukcesywnie wprowadzanych do bazy
  • Katalog czasopism, który zawiera informacje o zbiorze wszystkich tytułów czasopism zgromadzonych w Bibliotece

Katalogi tradycyjne (kartkowe)

  • Katalog alfabetyczny druków zwartych - opisy książek nie wprowadzone dotychczas do katalogu komputerowego
  • Katalog rzeczowy druków zwartych - opisy książek nabytych przed rokiem 2004
  • Katalog alfabetyczny wydawnictw ciągłych: czasopisma, wydawnictwa seryjne nabyte przed rokiem 2004


Uwaga! Katalog kartkowy nie jest aktualizowany. Informacje o książkach nabywanych od kwietnia 2004 r. znajdują się wyłącznie w katalogu komputerowym.