Szkolenia biblioteczne

SZKOLENIA DLA STUDENTÓW

 SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI I MAGISTRANTÓW

  • szkolenie grupowe dla studentów III roku wszystkich kierunków w ramach seminarium magisterskiego. Tematyka: wyszukiwanie informacji w bazach danych. Prowadzących zajęcia i promotorów zainteresowanych szkoleniem dla magistrantów prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów (Informatorium, tel. 12-683-13-10)
  • szkolenia indywidualne dla pracowników Uczelni - po wcześniejszym umówieniu (Informatorium, tel. 12-683-13-10)

 

SZKOLENIA DLA DOKTORANTÓW

  • indywidualnie, po uprzednim ustaleniu terminu w Informatorium (tel. 12-683-13-10) 

 

PRAKTYKI SPECJALISTYCZNE

  • dla studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
  • dla pracowników innych bibliotek naukowych
    kontakt - Dyrektor Biblioteki - mgr Renata Mroczek (tel. 12-683-15-15)