Rozprawa doktorska dostępna w Informatorium

Autor: mgr Karolina Nazimek
Tytuł: Wartości wybranych europejskich miast zimowych igrzysk olimpijskich w ofercie turystycznej
Promotor: prof. dr hab. Józef Lipiec. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny
Data obrony: 2014.12.02

Rozprawa doktorska dostępna w Informatorium

Autor: mgr Katarzyna Płoszaj
Tytuł: Funkcjonowanie Klubów Olimpijczyka w szkołach gimnazjalnych
Promotor: prof. dr hab. Andrzej M. de Tchorzewski
Data obrony: 2014.11.27

Rozprawa doktorska dostępna w Informatorium

Autor: mgr Dorota Gryka
Tytuł: Wpływ zabiegów w saunie fińskiej na wybrane wskaźniki stresu oksydacyjnego u mężczyzn trenujących oraz nietrenujących
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Wanda Pilch ; Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF Kraków
Data obrony: 2014.11.25

Dostęp do książek elektronicznych

 Dostęp do IBUK.pl dla studentów i pracowników AWF Kraków na terenie Uczelni oraz z komputerów domowych więcej informacji » oraz wejście do bazy »

 

Zachęcamy do korzystania z elektronicznej wersji "Atlasu anatomii Nettera z polskim mianownictwem anatomicznym" w ramach Elsevier Elibrary. Dostęp możliwy z komputerów znajdujących się w sieci uczelnianej AWF Kraków wejście do Atlasu >>>

 

Listy czasopism punktowanych MNiSW 2013

Informujemy, że na stronach MNiSW opublikowane zostały bieżące listy czasopism punktowanych (z 17.12.2013 r.) strona MNiSW »

Pełnotekstowe bazy danych

Zachęcamy do korzystania z pełnotekstowych baz danych dostępnych w 2014 roku w ramach krajowej licencji akademickiej m.in. Academic Search Complete, ScienceDirect, SpringerLink, Wiley Online Library oraz baz specjalistycznych SPORTDiscus with Full Text i Hospitality & Tourism Complete.