Rozprawa doktorska dostępna w Informatorium

Autor: mgr Rafał Buryta
Tytuł: Wpływ obciążeń treningowych na sprawność motoryczną i układ kostno-stawowy kończyn dolnych młodych piłkarzy nożnych
Promotor: Prof. dr hab. Edward Mleczko ; Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF Kraków
Data obrony: 2014.09.24

Rozprawa doktorska dostępna w Informatorium

Autor: mgr Justyna Kowalczyk
Tytuł: Struktura i wielkość obciążeń treningowych biegaczek narciarskich na tle ewolucji techniki biegu oraz zróżnicowanych poziomów sportowych
Promotor: dr hab. prof. AWF Szymon Krasicki ; Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF Kraków
Data obrony: 2014.09.24

Internetowe szkolenia z Web of Science

W imieniu firmy Thomson Reuters zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu internetowych szkoleń z zakresu korzystania z Web of Science, Journal Citation Reports i ResearcherID, które odbędą się w dniach 25-30 września 2014 r. Szczegółowe informacje w załączniku.

Dostęp do książek elektronicznych

 Dostęp do IBUK.pl dla studentów i pracowników AWF Kraków na terenie Uczelni oraz z komputerów domowych więcej informacji » oraz wejście do bazy »

 

Zachęcamy do korzystania z elektronicznej wersji "Atlasu anatomii Nettera z polskim mianownictwem anatomicznym" w ramach Elsevier Elibrary. Dostęp możliwy z komputerów znajdujących się w sieci uczelnianej AWF Kraków wejście do Atlasu >>>

 

Listy czasopism punktowanych MNiSW 2013

Informujemy, że na stronach MNiSW opublikowane zostały bieżące listy czasopism punktowanych (z 17.12.2013 r.) strona MNiSW »

Pełnotekstowe bazy danych

Zachęcamy do korzystania z pełnotekstowych baz danych dostępnych w 2014 roku w ramach krajowej licencji akademickiej m.in. Academic Search Complete, ScienceDirect, SpringerLink, Wiley Online Library oraz baz specjalistycznych SPORTDiscus with Full Text i Hospitality & Tourism Complete.