Rozprawa doktorska dostępna w Informatorium

Autor: mgr Marcelina Nowakowska
Tytuł: Wpływ wysiłku fizycznego oraz obciążeń treningowych na wskaźniki psychomotoryczne u zawodników w hokeju na lodzie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Tomasz Gabryś

Data obrony: 8.02.2017, godz. 12.00

Rozprawa doktorska dostępna w Informatorium

Autor: mgr Bożena Kowalczyk
Tytuł: Rehabilitacja a jakość życia osób po udarze mózgu w wieku produkcyjnym
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Bożena Zawadzka, UJK

Data obrony: 25.01.2017, godz. 10.00

Realizacja projektów DUN 2015-2016

Biblioteka AWF w Krakowie zrealizowała dwa projekty ze środków finansowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę

Czytaj więcej...

Rozporządzenie w sprawie parametryzacji

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie MNiSW w sprawie parametryzacji jednostek naukowych w roku 2017.

Listy czasopism punktowanych za rok 2016

Informujemy, że na stronie MNiSW 9 grudnia 2016 r. opublikowane zostały listy czasopism punktowanych za rok 2016 (Komunikat MNiSW, Wykazy: Część A, Część B, Część C).

Full Text Finder (EBSCO) - dostęp testowy

Biblioteka AWF w Krakowie uzyskała od firmy EBSCO testowy dostęp do narzędzia Full Text Finder służącego do lokalizowania publikacji elektronicznych w kolekcji Biblioteki AWF w Krakowie, niezależnie od wydawcy czy dostawcy treści.

Czytaj więcej...