Rozprawa doktorska dostępna w Informatorium

Autor: mgr Beata Kusiak-Obora
Tytuł: Wpływ zajęć sportowych na wybrane postawy i zachowania młodzieży niedostosowanej społecznie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Jan Blecharz (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF Kraków)
Data obrony: 2.03.2017, godz. 10.30

Rozprawa doktorska dostępna w Informatorium

Autor: mgr Dominika Zapotoczna
Tytuł: Wpływ stosowania techniki wyobrażeniowej na efektywność wykonania zadania sportowego na sztucznej ścianie wspinaczkowej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Jan Blecharz (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF Kraków)
Data obrony: 22.02.2017, godz. 10.30

Rozprawa doktorska dostępna w Informatorium

Autor: mgr Andrzej Grzelak
Tytuł: Analiza porównawcza wielkości treningowych i całodziennych wydatków energetycznych sportowców wyczynowych w zależności od uprawianej dyscypliny i zastosowanej metody pomiarowej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Barbara Frączek (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF Kraków)
Data obrony: 16.02.2017, godz. 12.00

Rozprawa doktorska dostępna w Informatorium

Autor: mgr Aneta Cichosz
Tytuł: Wybrane psychologiczne determinanty wypalenia w sporcie u młodzieży w wieku 14-18 lat
Promotor: dr hab. Małgorzata Siekańska (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF Kraków)
Data obrony: 15.02.2017, godz. 11.00

Realizacja projektów DUN 2015-2016

Biblioteka AWF w Krakowie zrealizowała dwa projekty ze środków finansowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę

Czytaj więcej...

Rozporządzenie w sprawie parametryzacji

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie MNiSW w sprawie parametryzacji jednostek naukowych w roku 2017.