Listy czasopism punktowanych MNiSW 2014

Informujemy, że na stronach MNiSW opublikowane zostały bieżące listy czasopism punktowanych (z 31.12.2014 r.) strona MNiSW »

Dostęp do książek elektronicznych

 Dostęp do IBUK.pl dla studentów i pracowników AWF Kraków na terenie Uczelni oraz z komputerów domowych więcej informacji » oraz wejście do bazy »

 

Zachęcamy do korzystania z elektronicznej wersji "Atlasu anatomii Nettera z polskim mianownictwem anatomicznym" w ramach Elsevier Elibrary. Dostęp możliwy z komputerów znajdujących się w sieci uczelnianej AWF Kraków wejście do Atlasu >>>

 

Pełnotekstowe bazy danych

Zachęcamy do korzystania z pełnotekstowych baz danych dostępnych w 2015 roku w ramach krajowej licencji akademickiej m.in. Academic Search Complete, ScienceDirect, SpringerLink, Wiley Online Library oraz baz specjalistycznych SPORTDiscus with Full Text i Hospitality & Tourism Complete.

Serwis Federacji Bibliotek Cyfrowych

Zachęcamy do korzystania z serwisu Federacja Bibliotek Cyfrowych.
Obecnie dostęp do ponad 300 tys. publikacji - zasobów polskich bibliotek cyfrowych.

Prezentacje i szkolenia dla studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich

Biblioteka organizuje dla studentów piszących prace licencjackie i magisterskie, doktorantów oraz nauczycieli akademickich prezentacje i szkolenia w zakresie korzystania z elektronicznych źródeł informacji i zasad sporządzania bibliografii załącznikowej.

Czytaj więcej...

Archiwum

  • Zmiana treści Zarządzenia Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w sprawie rejestrowania dorobku naukowego i dydaktycznego nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWF w Krakowie w bazie "Bibliografia Publikacji Pracowników AWF w Krakowie" tekst zmienionego Zarządzenia>>>
  • Historyczne źródła z zakresu wychowania fizycznego i sportu więcej informacji >>>
  • Publikowanie artykułów w czasopismach naukowych wydawnictwa Springer więcej informacji >>>
  • Baza ARIANTA - informacje o naukowych i fachowych, polskich czasopismach elektronicznych ARIANTA - więcej informacji>>>
  • Zainteresowanych problematyką otwartych zasobów naukowych i edukacyjnych zachęcamy do odwiedzenia serwisów Creative Commons Polska i Koalicja Otwartej Edukacji