Rozprawa doktorska dostępna w Informatorium

Autor: mgr Barbara Szpotowicz-Czech
Tytuł: Wpływ kriostymulacji ogólnoustrojowej na poziom wybranych wskaźników biochemicznych krwi, odpowiedź immunologiczną oraz na poziom białka szoku termicznego u zdrowych mężczyzn
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Szyguła, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF Kraków

Data obrony: 26.11.2015

Wszyscy Czytelnicy! Zmiana zasad korzystania z Wypożyczalni!

Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają tylko osoby zarejestrowane w bibliotecznym systemie komputerowym legitymujące się Elektroniczną Legitymacją Studencką, Elektroniczną Legitymacją Doktorancką lub kartą biblioteczną.

Czytaj więcej...

Wszyscy Czytelnicy! Zmiana zasad korzystania z Czytelni Ogólnej, Czytelni Czasopism Bieżących i Informatorium!

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki mają tylko osoby zarejestrowane w bibliotecznym systemie komputerowym, legitymujące się kartą biblioteczną lub Elektroniczną Legitymacją Studencką lub Elektroniczną Legitymacją Doktorancką albo kartą gościa.

Czytaj więcej...

Studenci studiów doktoranckich! Zmiana zasad wypożyczania książek!

Zmianie ulegają limity wypożyczeń i terminy zwrotu wypożyczonych książek. Jednorazowo na koncie doktorant może mieć 20 woluminów wypożyczonych na 180 dni z prawem do dwukrotnej prolongaty na kolejne 30 dni.

Czytaj więcej...

Cykl wykładów Ars Quaerendi

Zachęcamy do wzięcia udziału w cyklu wykładów poświęconych narzędziom i strategiom wyszukiwania informacji dla potrzeb naukowych Ars Quaerendi, organizowanym przez Bibliotekę Jagiellońską. Harmonogram wykładów dostępny na stronach Biblioteki.

Ponad 5000 publikacji w Repozytorium CeON

W Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest już ponad 5000 publikacji, wśród których znajdują się m.in. artykuły naukowe (3786), książki (733) i materiały konferencyjne (119).

Załączniki:
Pobierz plik (Repozytorium_infografika.pdf)Repozytorium CeON[ ][ ]156 kB

Czytaj więcej...