Wykaz czasopism elektronicznych

Uwaga! Użytkownicy korzystający z zasobów elektronicznych udostępnianych przez Bibliotekę Główną AWF Kraków zobowiązani są do przestrzegania zasad ich użytkowania, zapisów licencji oraz praw autorskich i praw pokrewnych.

Zasady dostępu do zasobów udostępnianych w ramach krajowej licencji akademickiej

Kolekcje i bazy czasopism on-line w AWF w Krakowie

 

Komercyjne (dostęp z komputerów uczelnianych):

 Ogólnodostępne: