Otwarty dostęp (OD), ang. Open Access (OA) - wolny, powszechny, trwały dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych (Wikipedia)

Zalecenia i rekomendacje:

Serwisy związane z Open Access:

Przeszukiwarki archiwów i repozytoriów Open Access:

Wybrane publikacja dotyczące Open Access:

Publikowanie w otwartym dostępie (polityka wydawnictw):

  • SHERPA/RoMEO (serwis zawiera informacje o polityce największych wydawnictw w zakresie udostępniania publikacji w otwartym dostępie) przejdź do serwisu >>>