31 października 2022 roku Biblioteka AWF w Krakowie zakończyła realizację zadań projektu pt. "Zdeponowanie w Repozytorium AWF Kraków najstarszych zbiorów Biblioteki AWF Kraków" realizowanego w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki” - „Wsparcie dla bibliotek naukowych” (Umowa nr SONB/SP/515276/2021).

Przedmiotem zrealizowanego projektu była archiwizacja i udostępnienie w Repozytorium Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie cyfrowych wersji najstarszych i najcenniejszych zbiorów Biblioteki AWF w Krakowie należących do kolekcji „Studium Wychowania Fizycznego UJ”. Zrealizowane zadania obejmowały archiwizację 285 woluminów książek - przygotowanie do digitalizacji, oznaczenie, konserwację, wykonanie cyfrowych kopii oraz obróbki warstwy graficznej i tekstowej zbiorów (blisko 52 tys. stron), formalne i rzeczowe opracowanie zdigitalizowanych dokumentów oraz ich zdeponowanie w ogólnodostępnym Repozytorium Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Ww. zadania zostały zrealizowane w okresie 2 listopada 2021 r. - 31 października 2022 r. przy wsparciu finansowym Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 20 150 zł.

Załączniki:
Pliknumer
Pobierz plik (Społeczna Odpowiedzialność Nauki.jpg)Społeczna Odpowiedzialność Nauki.jpg