Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dostępu do baz danych firmy EBSCO z komputerów domowych przez:

 • pracowników AWF Kraków będących nauczycielami akademickimi,
 • studentów studiów doktoranckich AWF Kraków,
 • studentów studiów zaocznych i wieczorowych AWF Kraków, piszących pracę magisterską, zameldowanych poza Krakowem,
 • studentów niepełnosprawnych AWF Kraków.

Dostęp przydzielany jest na okres:

 • dla pracowników na 12 miesięcy (od 1.01. do 31.12) i może być odnawiany,
 • dla studentów studiów doktoranckich oraz studentów niepełnosprawnych na 12 miesięcy (od 1.10 do 30.09) i może być odnawiany,
 • dla studentów studiów magisterskich na czas pisania pracy.

W celu założenia konta należy zgłosić się do Informatorium z dowodem osobistym oraz (w przypadku studentów studiów doktoranckich i magisterskich) z ważną legitymacją studencką.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Informatorium - tel. 012-683-13-10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Serwis EBSCO - wykaz baz:

Wejście do baz jest możliwe z komputerów uczelnianych oraz z komputerów domowych przez osoby posiadające indywidualne konta.

 • Academic Search Complete
  Baza Academic Search Complete jest najbardziej wartościową i najobszerniejszą naukową, multidyscyplinarną pełnotekstową bazą danych, z ponad 5 990 czasopismami pełnotekstowymi, z czego 5 030 stanowią pozycje recenzowane naukowo. Oprócz pełenego tekstu baza zawiera indeksy i abstrakty ponad 9 990 czasopism i ogółem 10 400 publikacji, w tym monografie, raporty, materiały konferencyjne, itd. Baza obejmuje zawartość w formacie PDF z archiwami od 1887 r., a większość pełnotekstowych tytułów jest dostępna w macierzystym formacie PDF (możliwym do przeszukania). Przeszukiwalne cytowane przypisy są dostępne dla około 1 000 czasopism.
 • Hospitality & Tourism Complete
  Baza Hospitality & Tourism Complete zawiera wyniki badań naukowych i wiadomości branżowe dotyczące wszystkich obszarów hotelarstwa i turystyki. Zbiór ten obejmuje ponad 749 000 rekordów, których zakres chronologiczny sięga roku 1965. Pełny tekst jest dostępny dla ponad 440 publikacji, obejmujących czasopisma, raporty dotyczące przedsiębiorstw i krajów oraz książki.
 • Agricola
  Baza zawiera rekordy bibliograficzne z U.S. Department of Agriculture's National Agricultural Library. Zawartość bazy AGRICOLA sięga roku 1970 i obejmuje ponad 4,1 mln danych z artykułów z czasopism, monografii, rozpraw, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych oraz raportów technicznych związanych z rolnictwem.  
 • Business Source Complete
  Business Source Complete jest najbardziej autorytatywaną bazą naukową z zakresu biznesu i obejmuje wiodącą kolekcję publikacji w formie bibliograficznej i pełnotekstowej. Zawiera indeksy i abstrakty najważniejszych czasopism naukowych z dziedziny biznesu z archiwami od 1886. Ponadto baza udostępnia możliwe do wyszukania cytowane przypisy odnośnie ponad 1 200 czasopism.
 • SPORTDiscus with Full Text
  Baza SPORTDiscus with Full Textjest najobszerniejszym na świecie źródłem pełnotekstowych czasopism z dziedziny sportu i medycyny sportowej, udostępniającym pełny tekst dla ponad 430 czasopism indeksowanych w SPORTDiscus. Ta baza wiarygodnych informacji zawiera pełny tekst wielu najczęściej używanych czasopism w indeksie SPORTDiscusbez ograniczeń. Zakres chronologiczny pełnotekstowej bazy danych sięgający 1985 roku czyni SPORTDiscus with Full Text nieodzownym narzędziem do analizy wszystkich obszarów literatury z dziedziny sportu i medycyny sportowej.
 • ERIC
  Baza ERIC, (Educational Resource Information Center) zawiera ponad 1 194 000 rekordów oraz linki do ponad 100 000 pełnotekstowych dokumentów z Centrum Informacyjnego ERIC.
 • GreenFILE
  Baza GreenFILE zawiera informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych na temat globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje indeksy i abstrakty ponad 384 000 rekordów jak również pełny tekst ponad 4 700 rekordów z publikacji w wolnym dostępie (Open Access).
 • Health Source - Consumer Edition
  Baza jest najbogatszą z dostępnych dla bibliotek na świecie kolekcją informacji z zakresu zdrowia publicznego. Obejmuje wiele tematów z dziedziny zdrowia, w tym nauki medyczne, nauki o żywności i żywieniu, opiekę nad dziećmi, medycynę sportową i zdrowie ogólne. Health Source: Consumer Edition zawiera około 80 pełnotekstowych publikacji z zakresu zdrowia publicznego.
 • Health Source: Nursing/Academic Edition
  Baza zawiera około 550 pełnotekstowych czasopism naukowych z wielu dyscyplin medycznych. Health Source: Nursing/Academic Edition udostępnia także przewodnik Lexi-PAL Drug Guide, zawierający 1 300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów na temat leków generycznych z ponad 4 700 nazw firmowych produktów.
 • Library, Information Science & Technology Abstracts
  Baza Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) indeksuje ponad 500 głównych czasopism branżowych, ponad 50-priorytetowych i 125 - selektywnych; ponadto zawiera książki, raporty dotyczące badań i sprawozdania. Zakres tematyczny obejmuje bibliotekarstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrykę, pozyskiwanie informacji online, zarządzanie informacją i inne. Zakres chronologiczny bazy sięga połowy lat 60-tych dwudziestego wieku.
 • MEDLINE
  Baza danych MEDLINE zawiera autorytatywne informacje z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych. Stworzona przez National Library of Medicine, baza MEDLINE stosuje indeksowanie według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings) z wykorzystaniem struktury hierarchicznej drzewa, nagłówków podrzędnych i możliwości rozwijania terminów w celu wyszukiwania rekordów z ponad 4 800 czasopism biomedycznych.
 • Newspaper Source
  Newspaper Source udostępnia pełny tekst "od okładki do okładki" dla 35 krajowych i międzynarodowych gazet oraz wybrane pelne teksty dla ponad 375 gazet regionalnych (z obszaru USA). Ponadto baza ta zawiera pełnotekstowe transkrypcje wiadomości telewizyjnych i radiowych.  
 • Regional Business News
  Baza udostępnia szeroki zakres regionalnych publikacji pełnotekstowych z dziedziny biznesu. Regional Business News obejmuje 75 czasopism, gazet i serwisów informacyjnych o tematyce biznesowej z wszystkich obszarów miejskich i wiejskich Stanów Zjednoczonych. Jest aktualizowana codziennie.