Zachęcamy do skorzystania z multiwyszukiwarki EBSCO Discovery Service w celu jednoczesnego przeszukiwania większości pełnotekstowych zasobów elektronicznych do których Biblioteka AWF Kraków uzyskała dostęp.

EDS indeksuje:

  • pełnotekstowe bazy zagraniczne udostępniane w ramach krajowej licencji akademickiej na platformach EBSCO (m.in. Academic Search Ultimate, SPORTDiscus with Full Text, Hospitality & Tourism Complete, Rehabilitation & Sports Medicine Source), Springer Link, Science Direct, Wiley Online Library, PubMed, OvidSP)
  • polskie podręczniki, materiały wideo na platformach IBUK Libra, ebookpoint BIBLIO
  • zasoby Open Access
  • UWAGA: multiwyszukiwarka EDS nie przeszukuje katalogu zbiorów Biblioteki AWF Kraków

Multiwyszukiwarka EDS jest dostępna na stronie głównej Biblioteki AWF Kraków z komputerów w sieci uczelnianej (np. w Informatorium Biblioteki) oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu.

Najważniejsze właściwości EBSCO Discovery Service:

  • łatwy i skuteczny dostęp do zasobów elektronicznych Biblioteki poprzez jedno okno wyszukiwawcze,
  • możliwość wyszukiwania po tytułach czasopism, książek i innych publikacji,
  • opcja wyszukiwania według dziedzin,
  • pełne indeksowanie z baz własnych EBSCOhost oraz z innych baz prenumerowanych przez Bibliotekę,
  • opcja zawężania i rozszerzania rezultatów wyszukiwania według różnych kryteriów, np. pełny tekst, publikacje recenzowane naukowo, zakres chronologiczny,
  • wyświetlanie powiązanych rezultatów wyszukiwań.

Zachęcamy do zapoznania się broszurą informacyjną oraz przewodnikami wideo.

Załączniki:
Pliknumer
Pobierz plik (eds.png)eds.png 
Pobierz plik (multiwyszukiwarka.jpg)multiwyszukiwarka.jpg