Skład Rady Bibliotecznej na kadencję 2020-2024

Przewodnicząca Rady:
prof. dr hab. Anna Marchewka - Prorektor ds. Nauki

Członkowie Rady:
dr hab. Agnieszka Suder - nauczyciel akademicki (Wydział Rehabilitacji Ruchowej)
dr hab. Adam Jurczak - nauczyciel akademicki (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu)
dr Sabina Owsianowska - nauczyciel akademicki (Wydział Turystyki i Rekreacji)
mgr Tomasz Rusin - dyrektor Biblioteki (bibliotekarz akademicki)
mgr Małgorzata Nahotko - zastępca dyrektora Biblioteki (bibliotekarz akademicki)
mgr Renata Kamińska-Włodarczyk - kierownik Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
mgr Katarzyna Fedejko-Kaflowska - przedstawiciel doktorantów
Monika Wiśniewska - przedstawiciel studentów