Zasady sporządzania bibliografii oraz literatura pomocna w redagowaniu bibliografii załącznikowej