Biblioteka AWF Kraków wykupiła dostęp do Naukowej Akademickiej Sieciowej Biblioteki Internetowej (NASBI), która jest internetową wypożyczalnią książek elektronicznych i kursów wideo polskiego wydawnictwa HELION.

Wykaz materiałów dostępnych dla użytkowników Biblioteki AWF Kraków.
 

Czytaj więcej...

Biblioteka AWF Kraków uzyskała dostęp do multiwyszukiwarki zasobów elektronicznych EBSCO Discovery Service (EDS), która zapewnia szybki i skuteczny dostęp do pełnotekstowych źródeł elektronicznych Biblioteki na jednej platformie wyszukiwawczej. Multiwyszukiwarka naukowa EDS to narzędzie, które umożliwia przeszukiwanie wielu zasobów elektronicznych w jednym miejscu i w tym samym czasie.

Czytaj więcej...

Informujemy, że 20 grudnia 2019 r. na stronie MNiSW opublikowane zostały "Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych".

   

Biblioteka AWF Kraków zakupiła roczny dostęp do specjalistycznej bazy Rehabilitation & Sports Medicine Source na platformie EBSCO. Ta referencyjna baza danych zapewnia indeksowanie i dostęp do pełnych tekstów setek czasopism z zakresu medycyny sportowej i rehabilitacji, obejmując szeroki zakres tematów rehabilitacji i medycyny sportowej, w tym ortopedię, fizjologię, odżywianie, ćwiczenia sportowe, fizykoterapię i inne. Z bazy korzystać można z komputerów znajdujących się w sieci uczelnianej oraz zdalnie za pomocą kont domowego dostępu EBSCO. Wejście do bazy >>>

Przypominamy, że Biblioteka AWF Kraków posiada dostęp do czasopism Adapted Physical Activity Quarterly oraz The American Journal of Occupational Therapy.

Dostęp do zawartości możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci Uczelnianej.

Informujemy, że w ubiegłym roku firma EBSCO wprowadziła tzw. silne hasła do kont indywidualnego dostępu na platformie EBSCO. Konsekwencją tej zmiany jest ograniczenie ważności hasła do jednego roku. W tym momencie część kont uruchomionych na naszej Uczelni została już automatycznie wyłączona. Aktywacji konta z nowym hasłem na kolejny rok dokonać można w Oddziale Informacji Naukowej.