Zachęcamy do skorzystania z multiwyszukiwarki EBSCO Discovery Service w celu jednoczesnego przeszukiwania większości pełnotekstowych zasobów elektronicznych do których Biblioteka AWF Kraków uzyskała dostęp.

Czytaj więcej...

 

 

 

31 października 2022 roku Biblioteka AWF w Krakowie zakończyła realizację zadań projektu pt. "Zdeponowanie w Repozytorium AWF Kraków najstarszych zbiorów Biblioteki AWF Kraków" realizowanego w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki” - „Wsparcie dla bibliotek naukowych” (Umowa nr SONB/SP/515276/2021).

Czytaj więcej...

 

Biblioteka AWF Kraków udostępnia w ramach krajowej licencji akademickiej naukowepełnotekstowemultidyscyplinarne bazy online. Zawierają one zasoby elektroniczne (książki i czasopisma) z dziedzin będących w kręgu zainteresowań pracowników i studentów AWF Kraków.

Oferowane źródła dostępne są z wszystkich komputerów w sieci komputerowej AWF Kraków (np. w Informatorium Biblioteki). W celu uzyskania zdalnego dostępu należy samodzielnie założyć indywidualne konto na platformach poszczególnych wydawców zgodnie z załączoną instrukcją Instrukcja uzyskania zdalnego dostępu do zasobów licencjonowanych.

Czytaj więcej...

Przed rozpoczęciem korzystania z usług Biblioteki, studenci pierwszego roku studiów powinni zapoznać się ze szkoleniem bibliotecznym.

Czytaj więcej...

Komunikat ze strony Wirtualnej Biblioteki Nauki: Uprzejmie informujemy, że w związku z zaawansowanym stanem przygotowania umowy licencyjnej Springer na rok 2022, Springer zgodził się uruchomić program publikowania otwartego. W dniu 15. lipca 2022 r. Springer uruchomił program dla wszystkich instytucji, które brały udział w programie OA w roku ubiegłym. Autorzy, którzy obecnie wypełniają formularz Open Access Systems Solution powinni mieć możliwość wybrania opcji publikowania OA w ramach programu. Springer nie przewiduje możliwości włączenia do programu opublikowanych już artykułów. W roku 2022 zaplanowana jest pula 1311 artykułów, lista czasopism biorących udział w programie w roku 2022 została zaktualizowana. Pełną informację dotyczącą programu można znaleźć w opisie programu publikowania Springer.