Informujemy, że w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie MNiSW w sprawie parametryzacji jednostek naukowych w roku 2017.

Informujemy, że na stronie MNiSW 9 grudnia 2016 r. opublikowane zostały listy czasopism punktowanych za rok 2016 (Komunikat MNiSW, Wykazy: Część A, Część B, Część C).

Na stronach MNiSW zamieszczone zostało sprostowanie komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych za rok 2015.

Informujemy o rozszerzeniu licencji krajowej Wiley o 2451 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015. Książki są już dostępne na serwerze wydawcy. Więcej informacji na stronie ICM.

Informujemy, że na stronie MNiSW 23 grudnia 2015 r. opublikowane zostały listy czasopism punktowanych za rok 2015 (Komunikat MNiSW, Wykazy: Część A, Część B, Część C).

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, które obowiązywać będzie od 1 stycznia 2017 r.