Zachęcamy pracowników i studentów AWF Kraków do korzystania z naukowych, pełnotekstowych źródeł elektronicznych firmy EBSCO. Dostęp do zasobów możliwy jest za pośrednictwem platformy EBSCOhost lub przez multiwyszukiwarkę EBSCO Discovery Service na stronie głównej Biblioteki AWF Kraków.

Platforma EBSCO dostępna jest dla pracowników i studentów Uczelni z komputerów w sieci AWF Kraków (np. w Informatorium Biblioteki), a także z komputerów domowych i urządzeń mobilnych, po uprzednim założeniu konta indywidualnego w Informatorium Biblioteki.

Platforma EBSCOhost:

  • udostępnia materiały w języku angielskim oraz językach lokalnych,
  • posiada polski interfejs wyszukiwawczy,
  • umożliwia zapisywanie pełnych tekstów na własnych komputerach, drukowanie ich, pobieranie gotowych opisów bibliograficznych, zapisywanie wyników wyszukiwania na indywidualnym koncie Moje EBSCOhost oraz tłumaczenie treści,
  • pozwala na jednoczesne przeszukiwanie wszystkich zasobów, bądź ograniczenie wyszukiwania do jednej lub kilku wybranych baz.

Szczególnie polecamy bazy:

  • Academic Search UltimateBaza multidyscyplinarna, zawiera pełne teksty ponad 10 tys. recenzowanych czasopism naukowych o zasięgu ogólnoświatowym, a także raporty, książki, nagrania wideo - więcej informacji,
  • SPORTDiscus with Full Text. Baza z zakresu wychowania fizycznego, sportu, fizjologii, medycyny sportowej, sprawności ruchowej, fizykoterapii, edukacji zdrowotnej, odżywiania. Obejmuje pełne teksty ponad 660 tytułów czasopism, streszczenia z ponad 970 czasopism oraz ponad 3,8 tys. materiałów wideo - więcej informacji,
  • Hospitality & Tourism Complete. Ponad 800 tys. rekordów z blisko 500 publikacji z dostępem do pełnego tekstu, w tym kluczowych czasopism dziedzinowych, książek i raportów z wszystkich dziedzin związanych z turystyką i hotelarstwem (m.in. prawo hotelarskie, trendy rynkowe, zarządzanie żywnością, demografia) - więcej informacji,
  • Rehabilitation & Sports Medicine Source. Baza pełnotekstowa zawierająca około 370 tys. rekordów z ponad 190 recenzowanych czasopism, ponad 40 książek i publikacje branżowe z zakresu m.in. rehabilitacji, fizjoterapii, ortopedii, fizjologii, medycyny sportowej, psychologii sportu, wychowania fizycznego i żywienia - więcej informacji,
  • MEDLINE. Największa bibliograficzno-abstraktowa baza danych na świecie z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych. Indeksuje ponad 5600 czasopism z całego świata (obejmuje m.in. medycynę, rehabilitację, farmację, biochemię, zdrowie publiczne, nauki przedkliniczne). Część zasobów posiada odnośniki do pełnych tekstów - więcej informacji,
  • EBSCO eBooks™ Open Access Monograph Collection. Kolekcja pełotekstowych książek elektronicznych w otwartym dostępie (OA), stworzona przy współpracy z wydawnictwami uniwersyteckimi i naukowymi - więcej  informacji.

Aby ułatwić korzystanie z baz firma EBSCO oferuje dostęp do bezpłatnych szkoleń na żywo lub nagrań i filmów instruktażowych oraz tutoriali.

 

Załączniki:
Pliknumer
Pobierz plik (EbscohostWeb.png)EbscohostWeb.png