Biblioteka AWF Kraków uzyskała dostęp testowy do produktów firmy Wolters KluwerLWW Total Access Collection 2019 (rozszerzona kolekcja ponad 400 tytułow czasopism na platformie OvidSP m.in: Spine, American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, Strength & Conditioning Journal) oraz LWW Health Library (baza filmów, multimediów, prezentacji, grafik).
Z dostępu testowego korzystać można do 29 listopada 2019 r.

Autor: mgr Magdalena Markowska
Tytuł: 
Wpływ wybranych fizjoterapeutycznych technik przeciwbólowych na jakość życia i natężenie bólu u pacjentów w terminalnym okresie choroby nowotworowej
Promotor:
dr hab. prof. nadzw. Aneta Bac, Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków
Promotor pomocniczy: 
dr Szymon Pasiut, Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków
Data obrony:
21.11.2019 (godz. 11.00)

Czytaj więcej...

Informujemy, że w ubiegłym roku firma EBSCO wprowadziła tzw. silne hasła do kont indywidualnego dostępu na platformie EBSCO. Konsekwencją tej zmiany jest ograniczenie ważności hasła do jednego roku. W tym momencie część kont uruchomionych na naszej Uczelni została już automatycznie wyłączona. Aktywacji konta z nowym hasłem na kolejny rok dokonać można w Oddziale Informacji Naukowej.

Przed rozpoczęciem korzystania z usług Biblioteki, studenci pierwszego roku studiów powinni zapoznać się ze szkoleniem bibliotecznym.

Czytaj więcej...

Informujemy, że 31 lipca 2019 r. na stronie BIP MNiSW opublikowany został "Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów".

Informujemy, że w bazie Journal Citation Reports opublikowane zostały wskaźniki Impact Factor za rok 2018.