Przed rozpoczęciem korzystania z usług Biblioteki, studenci pierwszego roku studiów powinni zapoznać się ze szkoleniem bibliotecznym.

Czytaj więcej...

W Informatorium dostępna jest do wglądu publicznego praca doktorska:

Autor: mgr Urszula Chrabota

Tytuł: Wpływ rehabilitacji domowej na wybrane wskaźniki krwi oraz jakość życia pacjentów przewlekle hemodializowanych.

Promotor: prof. dr hab. Anna Marchewka (Katedra Rehabilitacji Klinicznej. Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków)

Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Chojak-Fijałka (Katedra Fizjoterapii. Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków).

Data obrony: 24 września 2019 roku o godz. 11.00

W Informatorium dostępna jest do wglądu publicznego praca doktorska:

Autor: mgr Sabina Kaczor

Tytuł: Wpływ technik mięśniowo-powięziowych na sprawność funkcjonalną stopy płaskiej.

Promotor: dr hab. Aneta Bac, prof. nadzw. (Katedra Terapii Zajęciowej. Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków)

Promotor pomocniczy: dr Szymon Pasiut (Katedra Rehabilitacji Klinicznej. Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków).

Data obrony: 18 września 2019 roku o godz. 13.30

W Informatorium dostępna jest do wglądu publicznego praca doktorska:

Autor: mgr Mateusz Kaczor

Tytuł: Wpływ kreatywnego modelu szkolenia na efektywność uczenia się gry w piłkę nożną chłopców w wieku 9-10 lat.

Promotor: dr hab. Henryk Duda, prof. AWF (Instytut Sportu)

Data obrony: 18 września 2019 roku o godz. 11.00

Informujemy, że 31 lipca 2019 r. na stronie BIP MNiSW opublikowany został "Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów".

Informujemy, że w bazie Journal Citation Reports opublikowane zostały wskaźniki Impact Factor za rok 2018.