Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie poszukuje kandydata na stanowisko młodszego bibliotekarza, którego miejscem pracy będzie Oddział Informacji Naukowej w Bibliotece AWF Kraków. Szczegółowe informacje w BIP >>>

Biblioteka AWF Kraków uzyskała dostęp testowy do 26 czasopism wydawnictwa Human Kinetics m.in. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, Journal of Applied Biomechanics, Journal of Clinical Sport Psychology, Journal of Physical Activity and Health, Journal of Sport Rehabilitation oraz The Sport Psychologist.

Zawartość czasopism można przeglądać z "komputerów domowych", a dostęp do pełnych tekstów możliwy jest z komputerów w sieci uczelnianej AWF Kraków do 12 stycznia 2021 r.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zakres świadczonych usług oraz forma udostępniania zbiorów Biblioteki AWF Kraków w okresie od 9 do 29 listopada br. ulegną zmianie. W tym czasie:

  • Udostępnianie zbiorów Biblioteki w tradycyjnej formie nie będzie możliwe. Dostęp do zasobów i usług Biblioteki możliwy będzie na zasadach opisanych poniżej.
Czytaj więcej...

Zachęcamy do udziału w szkoleniach internetowych przygotowanych przez firmy Elsevier oraz EBSCO, które odbędą się jesienią br. Szkolenia są prowadzone w języku polskim, udział w nich jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.

Szczegółowe informacje oraz formularze rejestracji szkoleń firmy Elsevier >>>

Szczegółowe informacje oraz formularze rejestracji szkoleń firmy EBSCO >>>

Przypominany, że pracownicy oraz studenci AWF Kraków mogą uzyskać zdalny dostęp do wszystkich licencjonowanych źródeł elektronicznych jakimi dysponuje Biblioteka m.in. multiwyszukiwarki EBSCO Discovery Service, zasobów elektronicznych udostępnianych na platformach EBSCO, ScienceDirect, Springer Link, Wiley Online Library, IBUK-Libra oraz NASBI, a także z licencjonowanych baz danych takich jak SCOPUS, Web of Science i Journal Citation ReportsInstrukcja uzyskania zdalnego dostępu do zasobów licencjonowanych >>>

Czytaj więcej...

W dniu 29 września 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Nowy, rozszerzony wykaz obejmuje 728 wydawnictw: 692 wydawnictwa na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).