Informujemy, że w ubiegłym roku firma EBSCO wprowadziła tzw. silne hasła do kont indywidualnego dostępu na platformie EBSCO. Konsekwencją tej zmiany jest ograniczenie ważności hasła do jednego roku. W tym momencie część kont uruchomionych na naszej Uczelni została już automatycznie wyłączona. Aktywacji konta z nowym hasłem na kolejny rok dokonać można w Oddziale Informacji Naukowej.

Autor: mgr Urszula Chrabota
Tytuł:
Wpływ rehabilitacji domowej na wybrane wskaźniki krwi oraz jakość życia pacjentów przewlekle hemodializowanych
Promotor: 
prof. dr hab. Anna Marchewka, Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków
Promotor pomocniczy: 
dr Katarzyna Chojak-Fijałka, Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków
Data obrony:
24.09.2019 (godz. 11.00)

Autor: mgr Katarzyna Kubasiak
Tytuł: Wpływ 6-miesięcznej domowej rehabilitacji ruchowej na wybrane parametry krwi, tolerancję wysiłku i poziom aktywności fizycznej pacjentów przewlekle hemodializowanych
Promotor: prof. dr hab. Anna Marchewka, Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków
Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Chojak-Fijałka, Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków
Data obrony: 25.09.2019 (godz. 11.00)

Przed rozpoczęciem korzystania z usług Biblioteki, studenci pierwszego roku studiów powinni zapoznać się ze szkoleniem bibliotecznym.

Czytaj więcej...

Informujemy, że 31 lipca 2019 r. na stronie BIP MNiSW opublikowany został "Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów".

Informujemy, że w bazie Journal Citation Reports opublikowane zostały wskaźniki Impact Factor za rok 2018.

Miło nam poinformować, że Biblioteka AWF w Krakowie przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.

Czytaj więcej...