Informujemy, że firma Clarivate opublikowała wskaźniki Impact Factor za rok 2021. Aktualne wskaźniki wpływu można sprawdzić w bazie Journal Citation Reports.

 W dniach 2 - 30 lipca br.
wszystkie oddziały Biblioteki AWF Kraków 
czynne będą
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00.

Od 1 do 31 sierpnia br.
Biblioteka AWF Kraków będzie zamknięta.

 Przypominamy, że w czasie zamknięcia Biblioteki korzystać można z jej elektronicznych zasobów
(konieczność założenia kont indywidualnych).

 

Biblioteka AWF Kraków pozyskała dostęp testowy do baz/modułów na platformie McGraw-Hill Medical:

AccessPhysiotherapy

A. Davis PT Collection on AccessPhysiotherapy

A. Davis AT Collection on AccessPhysiotherapy

Clinical Sports Medicine Collection

Ze źródeł korzystać można do 5 lipca 2022 r. z komputerów znajdujących się w sieci uczelnianej (np. w Informatorium Biblioteki) lub poza terenem Uczelni po uzyskaniu loginu i hasła w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki.

Czytaj więcej...

 

Autor: mgr Urszula Żmudzińska
Tytuł:
 Wpływ metody Snoezelen na stabilność posturalną, funkcje poznawcze, zachowanie oraz jakość życia osób ze schizofrenią paranoidalną
Promotor:
 dr hab. prof. AWF Aneta Bac (Wydział Rehabilitacji Ruchowej. AWF Kraków)
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann (Wydział Rehabilitacji Ruchowej. AWF Kraków)
Data obrony: 5 lipca 2022 roku o godz. 11.00
URL: 
https://bip.awf.krakow.pl/nauka/postepowania-doktorskie/1579-wplyw-metody-snoezelen-na-stabilnosc-posturalna-funkcje-poznawcze-zachowanie-oraz-jakosc-zycia-osob-ze-schizofrenia-paranoidalna-mgr-urszula-zmudzinska

Czytaj więcej...

 

Biblioteka AWF Kraków udostępnia w ramach krajowej licencji akademickiej naukowepełnotekstowemultidyscyplinarne bazy online. Zawierają one zasoby elektroniczne (książki i czasopisma) z dziedzin będących w kręgu zainteresowań pracowników i studentów AWF Kraków.

Oferowane źródła dostępne są z wszystkich komputerów w sieci komputerowej AWF Kraków (np. w Informatorium Biblioteki). W celu uzyskania zdalnego dostępu należy samodzielnie założyć indywidualne konto na platformach poszczególnych wydawców zgodnie z załączoną instrukcją Instrukcja uzyskania zdalnego dostępu do zasobów licencjonowanych.

Czytaj więcej...