Biblioteka AWF Kraków prowadzi bezpośrednią obsługę użytkowników w Wypożyczalni i Oddziale Informacji Naukowej przy zachowaniu zasad sanitarnych określonych w Zarządzeniu nr 6/2021 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie funkcjonowania Akademii Wychowania Fizycznego Krakowie w trakcie trwania epidemii SARS-COV-2/COVID-19.

Czytaj więcej...

Zachęcamy do udziału w szkoleniach internetowych przygotowanych przez firmy Elsevier oraz EBSCO, które odbędą się wiosną br. Szkolenia są prowadzone w języku polskim, udział w nich jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.

Szczegółowe informacje oraz formularze rejestracji szkoleń firmy Elsevier >>>

Szczegółowe informacje oraz formularze rejestracji szkoleń firmy EBSCO >>>

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), postanowił zmodyfikować i sprostować wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszony komunikatem z dnia 9 lutego 2021 r. Wprowadzone zmiany dotyczą:

  1. zwiększenia liczby punktów przypisanych 96 czasopismom naukowym, w tym podniesienia do 40 pkt punktacji 79 polskim czasopismom z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych ujętym w bazie Web of Science lub Scopus
  2. ujęcia w wykazie 5 nowych czasopism naukowych
  3. korekty tytułów 8 czasopism naukowych.

Szczegółowe informacje na stronie MEiN >>>

Biblioteka AWF Kraków uzyskała dostęp testowy do bazy firmy EBSCO: Central & Eastern European Academic Source, który potrwa do końca kwietnia br. Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) zawiera pełne teksty z blisko 2 000 czasopism naukowych wydawanych w krajach Europy centralnej i wschodniej z czego 364 jest w języku polskim. Zachęcamy do korzystania. Wejście do bazy >>>

W dniach 24 lutego – 31 marca 2021 roku firma Elsevier organizuje serię spotkań online podczas których, zaprezentuje funkcje narzędzia SciVal. Webinaria będą prowadzone w języku polskim, są bezpłatne, ale wymagają rejestracji. Tematy spotkań to m.in.:

  • Nowe funkcjonalności w bazie Scopus
  • Jak rozpocząć przygodę z narzędziem SciVal?
  • Jak pracować z profilem autora i preprintami w bazie Scopus?
  • SciVal dla naukowca – kierunek współpraca, jak szukać współpracowników?
  • Poznaj nowe możliwości finansowania badań z całego świata

Szczegółowe informacje oraz formularze rejestracji szkoleń >>>

Przypominany, że pracownicy oraz studenci AWF Kraków mogą uzyskać zdalny dostęp do wszystkich licencjonowanych źródeł elektronicznych jakimi dysponuje Biblioteka m.in. multiwyszukiwarki EBSCO Discovery Service, zasobów elektronicznych udostępnianych na platformach EBSCO, ScienceDirect, Springer Link, Wiley Online Library, IBUK-Libra oraz NASBI, a także z licencjonowanych baz danych takich jak SCOPUS, Web of Science i Journal Citation ReportsInstrukcja uzyskania zdalnego dostępu do zasobów licencjonowanych >>>

Czytaj więcej...