Informacje o bazach

 

Nazwa bazy: Bibliografia publikacji pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
(od roku 2009)

Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: zgodnie z profilem badań AWF Kraków
Zasięg chronologiczny: od 2009 roku
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna) oraz w Informatorium
Uwagi: dorobek naukowy pracowników AWF Kraków sprzed roku 2009 zarejestrowany został w bazie: http://biblioteka.awf.krakow.pl/nawf/
Adres: http://biblioteka.awf.krakow.pl/bib/

Nazwa bazy: Bibliografia publikacji pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
(do roku 2008)

Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: zgodnie z profilem badań AWF
Zasięg chronologiczny: 1928-1950 r. (prace pracowników Studium WF UJ), 1951-1971 r. (prace pracowników WSWF), od 1972-2008 r. (prace pracowników AWF)
Aktualizacja: brak
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna) oraz w Informatorium
Adres: http://biblioteka.awf.krakow.pl/nawf/

Nazwa bazy: Zawartość wybranych wydawnictw (w tym czasopism) ze zbiorów Biblioteki Gł. AWF w Krakowie - do roku 1999
Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, sprawność fizyczna, trening, nauczanie, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, turystyka, rekreacja
Zasięg chronologiczny: od 1985 do 1999 r.
Aktualizacja: nie aktualizowana
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna) oraz w Informatorium
Adres: http://biblioteka.awf.krakow.pl/boinp/

Nazwa bazy: Zawartość wybranych wydawnictw (w tym czasopism) ze zbiorów Biblioteki Gł. AWF w Krakowie od 2000 do 2012
Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, sprawność fizyczna, trening, nauczanie, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, turystyka, rekreacja
Zasięg chronologiczny: więcej
Aktualizacja: nie aktualizowana
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna) oraz w Informatorium
Adres: http://biblioteka.awf.krakow.pl/boin/

Nazwa bazy: Bibliografia prac doktorskich, magisterskich i licencjackich AWF w Krakowie
Metadane dla 1000 najstarszych prac magisterskich Studium Wychowania Fizycznego UJ oraz Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie opracowano i wprowadzono do bazy w ramach projektu sfinansowanego przez MNiSW (DUN).
Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: zgodnie z programem studiów AWF
Zasięg chronologiczny: 1931-1950 r. (Studium WF UJ), 1951-1971 r. (WSWF), od 1972 r. (AWF)
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna) oraz w Informatorium
Adres: http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/dml/

Nazwa bazy: PubMed (National Library of Medicine)
Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, sporadycznie pełne teksty
Tematyka: nauki medyczne i biomedyczne
Zasięg chronologiczny: od 1950 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna), Informatorium
Adres: www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi