Zachęcamy do korzystania z serwisu Federacja Bibliotek Cyfrowych.
Obecnie dostęp do ponad 300 tys. publikacji - zasobów polskich bibliotek cyfrowych.

Biblioteka organizuje dla studentów piszących prace licencjackie i magisterskie, doktorantów oraz nauczycieli akademickich prezentacje i szkolenia w zakresie korzystania z elektronicznych źródeł informacji i zasad sporządzania bibliografii załącznikowej.

Czytaj więcej...
  • Zmiana treści Zarządzenia Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w sprawie rejestrowania dorobku naukowego i dydaktycznego nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWF w Krakowie w bazie "Bibliografia Publikacji Pracowników AWF w Krakowie" tekst zmienionego Zarządzenia>>>
  • Historyczne źródła z zakresu wychowania fizycznego i sportu więcej informacji >>>
  • Publikowanie artykułów w czasopismach naukowych wydawnictwa Springer więcej informacji >>>
  • Baza ARIANTA - informacje o naukowych i fachowych, polskich czasopismach elektronicznych ARIANTA - więcej informacji>>>
  • Zainteresowanych problematyką otwartych zasobów naukowych i edukacyjnych zachęcamy do odwiedzenia serwisów Creative Commons Polska i Koalicja Otwartej Edukacji