Biblioteka AWF Kraków zakupiła roczny dostęp do specjalistycznej bazy Rehabilitation & Sports Medicine Source na platformie EBSCO. Ta referencyjna baza danych zapewnia indeksowanie i dostęp do pełnych tekstów setek czasopism z zakresu medycyny sportowej i rehabilitacji, obejmując szeroki zakres tematów rehabilitacji i medycyny sportowej, w tym ortopedię, fizjologię, odżywianie, ćwiczenia sportowe, fizykoterapię i inne. Z bazy korzystać można z komputerów znajdujących się w sieci uczelnianej oraz zdalnie za pomocą kont domowego dostępu EBSCO. Wejście do bazy >>>

Przypominamy, że Biblioteka AWF Kraków posiada dostęp do czasopism Adapted Physical Activity Quarterly oraz The American Journal of Occupational Therapy.

Dostęp do zawartości możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci Uczelnianej.

Informujemy, że w ubiegłym roku firma EBSCO wprowadziła tzw. silne hasła do kont indywidualnego dostępu na platformie EBSCO. Konsekwencją tej zmiany jest ograniczenie ważności hasła do jednego roku. W tym momencie część kont uruchomionych na naszej Uczelni została już automatycznie wyłączona. Aktywacji konta z nowym hasłem na kolejny rok dokonać można w Oddziale Informacji Naukowej.

Przed rozpoczęciem korzystania z usług Biblioteki, studenci pierwszego roku studiów powinni zapoznać się ze szkoleniem bibliotecznym.

Czytaj więcej...

Informujemy, że 31 lipca 2019 r. na stronie BIP MNiSW opublikowany został "Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów".

Informujemy, że w bazie Journal Citation Reports opublikowane zostały wskaźniki Impact Factor za rok 2018.