Przed rozpoczęciem korzystania z usług Biblioteki, studenci pierwszego roku studiów powinni zapoznać się ze szkoleniem bibliotecznym.

Czytaj więcej...

Informujemy, że od 27 września br. Biblioteka AWF Kraków wznawia bezpośrednią obsługę użytkowników w Czytelni Ogólnej, Informatorium oraz Czytelni Czasopism z zachowaniem zasad sanitarnych (nakaz zakrywania ust i nosa oraz konieczność zdezynfekowania rąk przed wejściem do Biblioteki. W poszczególnych agendach obowiązują limity jednocześnie przebywających osób). Zmianie ulegną również godziny otwarcia poszczególnych oddziałów Biblioteki.

Czytaj więcej...

Informujemy, że w dniu 22 lipca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Nowy, rozszerzony wykaz obejmuje 815 wydawnictw: 779 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

EBSCO Information Services (EBSCO) udostępniło nową kolekcję książek elektronicznych w otwartym dostępie (OA) EBSCO eBooks™ Open Access Monograph, która została stworzona przy współpracy z wydawnictwami uniwersyteckimi i naukowymi, takimi jak University of Michigan Press, Taylor & Francis oraz Temple University Press.

Czytaj więcej...

Informujemy, że firma Clarivate opublikowała wskaźniki Impact Factor za rok 2020. Aktualne wskaźniki wpływu można sprawdzić w bazie Journal Citation Reports.

Baza tworzona w ramach projektu POWR.03.05.00-00-ZR66/18 „Kompleksowy Program Rozwoju AWF Kraków szansą na zwiększenie potencjału uczelni w regionie” służyć ma przede wszystkim studentom, a jej podstawowym celem ma być ułatwienie dotarcia do literatury niezbędnej podczas realizacji procesu dydaktycznego prowadzonego na uczelniach kształcących w obszarze nauk o życiu. Wejście do bazy >>>

Czytaj więcej...