Kategorie czytelników
Ilość wypożyczeń (liczba woluminów)
Czas wypożyczeń
(w dniach)
Prolongaty (w dniach)
Studenci studiów dziennych i wieczorowych AWF Kraków
6
90
2 x 30
Studenci studiów dziennych AWF Kraków - 2 fakultety
8
90
2 x 30
Studenci studiów zaocznych AWF Kraków
8
90
2 x 30
Słuchacze studiów podyplomowych AWF Kraków
5
90
1 x 30
Uczestnicy kursów AWF Kraków
5
90
1 x 30
Osoby studiujące w AWF Kraków w ramach umów międzynarodowych
5
90
1 x 30
Doktoranci AWF Kraków, doktoranci indywidualni
20
180
2 x 30
Nauczyciele akademiccy AWF Kraków
30
365
0
Pozostali pracownicy AWF
10
365
0
Studenci innych uczelni Krakowa
(dzienne, wieczorowe, zaoczne, podyplomowe)
3
30
1 x 30
Doktoranci innych publicznych uczelni Krakowa
5
90
1 x 30
Nauczyciele akademiccy innych publicznych uczelni Krakowa
5
90
1 x 30
Studenci uczelni z podpisaną umową z AWF Kraków
3
30
1 x 30