Autor: mgr Anna Rojek
Tytuł: Ocena skuteczności zastosowania egzoszkieletu EKSO GT w reedukacji chodu u pacjentów po udarach niedokrwiennych mózgu
Promotor: dr hab. Anna Mika, Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie

Promotor pomocniczy: dr Renata Kielnar, Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie
Data obrony: 26.09.2017 (godz. 12.00)