Informacje o bazach

 

Nazwa bazy: Bibliografia publikacji pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
(od roku 2009)

Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: zgodnie z profilem badań AWF Kraków
Zasięg chronologiczny: od 2009 roku
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna) oraz w Informatorium
Uwagi: dorobek naukowy pracowników AWF Kraków sprzed roku 2009 zarejestrowany został w bazie: http://biblioteka.awf.krakow.pl/nawf/
Adres: http://biblioteka.awf.krakow.pl/bib/

Nazwa bazy: Bibliografia publikacji pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
(do roku 2008)

Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: zgodnie z profilem badań AWF
Zasięg chronologiczny: 1928-1950 r. (prace pracowników Studium WF UJ), 1951-1971 r. (prace pracowników WSWF), od 1972-2008 r. (prace pracowników AWF)
Aktualizacja: brak
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna) oraz w Informatorium
Adres: http://biblioteka.awf.krakow.pl/nawf/

Nazwa bazy: Bibliografia zawartości wydawnictw z zakresu nauk o życiu od 2013 r.
Zawartość: opisy bibliograficzne, odnośniki do źródeł Open Access
Tematyka: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, sprawność fizyczna, trening, nauczanie, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, turystyka, rekreacja
Zasięg chronologiczny: od 2013 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna) oraz w Informatorium
Adres: http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/zaw/bib/

Nazwa bazy: Zawartość wybranych wydawnictw (w tym czasopism) ze zbiorów Biblioteki Gł. AWF w Krakowie od 2000 do 2012
Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, sprawność fizyczna, trening, nauczanie, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, turystyka, rekreacja
Zasięg chronologiczny: więcej
Aktualizacja: nie aktualizowana
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna) oraz w Informatorium
Adres: http://biblioteka.awf.krakow.pl/boin/

Nazwa bazy: Zawartość wybranych wydawnictw (w tym czasopism) ze zbiorów Biblioteki Gł. AWF w Krakowie - do roku 1999
Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, sprawność fizyczna, trening, nauczanie, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, turystyka, rekreacja
Zasięg chronologiczny: od 1985 do 1999 r.
Aktualizacja: nie aktualizowana
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna) oraz w Informatorium
Adres: http://biblioteka.awf.krakow.pl/boinp/

Nazwa bazy: Bibliografia prac doktorskich, magisterskich i licencjackich AWF w Krakowie
Metadane dla 1000 najstarszych prac magisterskich Studium Wychowania Fizycznego UJ oraz Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie opracowano i wprowadzono do bazy w ramach projektu sfinansowanego przez MNiSW (DUN).
Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: zgodnie z programem studiów AWF
Zasięg chronologiczny: 1931-1950 r. (Studium WF UJ), 1951-1971 r. (WSWF), od 1972 r. (AWF)
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna) oraz w Informatorium
Adres: http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/dml/

Nazwa bazy: PubMed (National Library of Medicine)
Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, sporadycznie pełne teksty
Tematyka: nauki medyczne i biomedyczne
Zasięg chronologiczny: od 1950 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna), Informatorium
Adres: www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi