Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński decyzją z dnia 21.02.2023 r. włączył Bibliotekę Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Zachęcamy do skorzystania z multiwyszukiwarki EBSCO Discovery Service w celu jednoczesnego przeszukiwania większości pełnotekstowych zasobów elektronicznych do których Biblioteka AWF Kraków uzyskała dostęp.

Czytaj więcej...

 

 

 

31 października 2022 roku Biblioteka AWF w Krakowie zakończyła realizację zadań projektu pt. "Zdeponowanie w Repozytorium AWF Kraków najstarszych zbiorów Biblioteki AWF Kraków" realizowanego w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki” - „Wsparcie dla bibliotek naukowych” (Umowa nr SONB/SP/515276/2021).

Czytaj więcej...

 

Biblioteka AWF Kraków udostępnia w ramach krajowej licencji akademickiej naukowepełnotekstowemultidyscyplinarne bazy online. Zawierają one zasoby elektroniczne (książki i czasopisma) z dziedzin będących w kręgu zainteresowań pracowników i studentów AWF Kraków.

Oferowane źródła dostępne są z wszystkich komputerów w sieci komputerowej AWF Kraków (np. w Informatorium Biblioteki). W celu uzyskania zdalnego dostępu należy samodzielnie założyć indywidualne konto na platformach poszczególnych wydawców zgodnie z załączoną instrukcją Instrukcja uzyskania zdalnego dostępu do zasobów licencjonowanych.

Czytaj więcej...

Przed rozpoczęciem korzystania z usług Biblioteki, studenci pierwszego roku studiów powinni zapoznać się ze szkoleniem bibliotecznym.

Czytaj więcej...