W dniach 10 - 12 lipca wszystkie oddziały Biblioteki AWF w Krakowie
czynne będą w godz. 9.00-14.00.

W dniach 15 - 31 lipca oraz 1 - 22 września br.
wszystkie oddziały Biblioteki AWF w Krakowie czynne będą
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

Od 1 do 31 sierpnia br.
Biblioteka AWF w Krakowie będzie zamknięta.

 Przypominamy, że w czasie zamknięcia Biblioteki korzystać można z jej elektronicznych zasobów
(konieczność założenia kont indywidualnych).