• Zmiana treści Zarządzenia Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w sprawie rejestrowania dorobku naukowego i dydaktycznego nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWF w Krakowie w bazie "Bibliografia Publikacji Pracowników AWF w Krakowie" tekst zmienionego Zarządzenia>>>
  • Historyczne źródła z zakresu wychowania fizycznego i sportu więcej informacji >>>
  • Publikowanie artykułów w czasopismach naukowych wydawnictwa Springer więcej informacji >>>
  • Baza ARIANTA - informacje o naukowych i fachowych, polskich czasopismach elektronicznych ARIANTA - więcej informacji>>>
  • Zainteresowanych problematyką otwartych zasobów naukowych i edukacyjnych zachęcamy do odwiedzenia serwisów Creative Commons Polska i Koalicja Otwartej Edukacji