Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają tylko osoby zarejestrowane w bibliotecznym systemie komputerowym legitymujące się Elektroniczną Legitymacją Studencką, Elektroniczną Legitymacją Doktorancką lub kartą biblioteczną.

Rejestracja w czytelniach i Informatorium nie upoważnia do korzystania z Wypożyczalni.

Podstawę wpisu studentów i doktorantów do Wypożyczalni stanowi Elektroniczna Legitymacja Studencka, Elektroniczna Legitymacja Doktorancka, dowód osobisty i indeks z ważnym wpisem na dany rok akademicki.

Prolongaty dokonać można samodzielnie logując się na swoje konto lub w Wypożyczalni za okazaniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej lub karty bibliotecznej.