Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki mają tylko osoby zarejestrowane w bibliotecznym systemie komputerowym, legitymujące się kartą biblioteczną lub Elektroniczną Legitymacją Studencką lub Elektroniczną Legitymacją Doktorancką albo kartą gościa.

Rejestracji w bibliotecznym systemie komputerowym można dokonać w Wypożyczalni, Czytelni Ogólnej lub Informatorium po podpisaniu deklaracji. Rejestracja w czytelniach i Informatorium nie upoważnia do korzystania z Wypożyczalni.