Zmianie ulegają limity wypożyczeń i terminy zwrotu wypożyczonych książek. Jednorazowo na koncie doktorant może mieć 20 woluminów wypożyczonych na 180 dni z prawem do dwukrotnej prolongaty na kolejne 30 dni.

Opłaty za nieterminowe zwroty wynoszą 20 groszy za każdy dzień zwłoki, za każdą przetrzymaną pozycję, od naliczania opłat odstępuje się, jeśli zwrot nastąpi przed upływem dwóch tygodni od wyznaczonego terminu. Ulega zmianie sposób prolongaty: prolongaty dokonać można samodzielnie logując się na swoje konto lub w Wypożyczalni.  Konto czytelnika zachowuje ważność na rok akademicki (do końca października).

Ważne!

W celu zalogowania się do katalogu on-line należy wpisać w polu „Nr karty” numer Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej, pomijając myślnik i litery „DT” (należy podać same cyfry).