Dokumenty do pobrania:

  • Zarządzenie nr 47/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie rejestrowania dorobku naukowego i dydaktycznego nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWF w Krakowie w bazie "Bibliografia Publikacji Pracowników AWF w Krakowie" tekst Zarządzenia >>>
  • Wzór wykazu publikacji pracowników Katedry/Instytutu pobierz wzór w formacie .rtf >>>

Zasady punktacji publikacji naukowych MNiSW:

Wskaźniki:

Analiza cytowań:Oprac. Tomasz Rusin