Główne publikacje pracowników  Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w czasopismach zarejestrowanych w bazie Journal Citation Reports:

 

Dokumenty do pobrania:

  • Zarządzenie nr 47/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie rejestrowania dorobku naukowego i dydaktycznego nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWF w Krakowie w bazie "Bibliografia Publikacji Pracowników AWF w Krakowie" tekst Zarządzenia >>>
  • Wzór wykazu publikacji pracowników Katedry/Instytutu pobierz wzór w formacie .rtf >>>

Zasady punktacji publikacji naukowych MNiSW:

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) tekst Ustawy >>>
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 2154, r. 1) tekst Rozporządzenia >>>
  • Wykazy czasopism naukowych z 9.12.2016: Część A, Część B, Część C

Wskaźniki:

Analiza cytowań:Oprac. Tomasz Rusin

Załączniki:
Pliknumer
Pobierz plik (Główne-publikacje-2016.pdf)Główne-publikacje-2016.pdf