Informacja o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Zarządzenie Nr 26/2017 - zmiana "Regulaminu Biblioteki Głównej"

Regulamin Organizacyjny Biblioteki - Załącznik nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie


Regulamin Biblioteki Głównej AWF w Krakowie (tekst jednolity):

Regulamin Czytelni Ogólnej

Regulamin Czytelni Czasopism

Regulamin Informatorium

Regulamin Wypożyczalni

 

Limity i okresy wypożyczeń

Załączniki do Regulaminu Wypożyczalni Biblioteki Głównej AWF w Krakowie:

Załącznik nr 1 - Wykaz opłat
Załącznik nr 2 - Deklaracja pracownika AWF
Załącznik nr 3 - Deklaracja studenta/doktoranta AWF
Załącznik nr 4 - Deklaracja czytelnika spoza AWF Kraków
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zgubieniu karty bibliotecznej
Załącznik nr 6 - Formularz zobowiązania doktorantów indywidualnych
Załącznik nr 7 - Oświadczenie pracownika innej uczelni
Załącznik nr 8 - Wniosek o zredukowanie opłaty

 

Wszelkie płatności z tytułu nieterminowych zwrotów, zagubionych książek lub za karty biblioteczne należy wpłacać na konto bankowe:

86 1240 6292 1111 0010 9782 1480

W tytule przelewu należy wpisać numer karty bibliotecznej oraz rodzaj zobowiązania: „nieterminowy zwrot”, „za zagubione książki” lub „za kartę biblioteczną”.

Potwierdzeniem dokonania płatności jest wydruk z systemu bankowego.