Rada Biblioteczna

Skład Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020:
Przewodnicząca Rady:
prof. dr hab. Anna Marchewka - Prorektor ds. Nauki
Członkowie Rady:
dr hab. Piotr Mika - nauczyciel akademicki (Wydział Rehabilitacji Ruchowej)
dr hab. Wiesław Chwała - nauczyciel akademicki (Wydział Wychowania Fizycznego)
dr Karolina Korbiel- nauczyciel akademicki (Wydział Turystyki i Rekreacji)
mgr Renata Mroczek - dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Nahotko - zastępca dyrektora Biblioteki
mgr Renata Kamińska-Włodarczyk - kierownik Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
mgr Tomasz Rusin - kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej
mgr Aneta Gajoch - przedstawiciel doktorantów
Joanna Szumiec - przedstawiciel studentów