Biblioteka AWF Kraków prowadzi bezpośrednią obsługę użytkowników w Wypożyczalni i Oddziale Informacji Naukowej przy zachowaniu zasad sanitarnych określonych w Komunikacie Rektora z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zasad postępowania w czasie epidemii SARS-COV-2/COVID-19.

Szczegółowe dane dotyczące trybu pracy Biblioteki w trakcie trwania epidemii COVID-19