W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zakres świadczonych usług oraz forma udostępniania zbiorów Biblioteki AWF Kraków w okresie od 9 do 29 listopada br. ulegną zmianie. 

Szczegółowe dane dotyczące trybu pracy Biblioteki w trakcie trwania epidemii SARS-COV-2/COVID-19