Zasięg chronologiczny bazy „Zawartość wybranych wydawnictw (w tym czasopism) ze zbiorów Biblioteki Gł. AWF w Krakowie od roku 2000”

Czasopisma:

 • Antropomotoryka lata 2001-2012
 • Aura lata 2000-2002
 • Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska lata 2000-2002
 • Chrońmy Przyrodę Ojczystą lata 2000-2001
 • Fizjoterapia lata 2000-200 oraz 2010-2011
 • Fizjoterapia Polska lata 2010-2012
 • Folia Turistica lata 2000-2012
 • Hotelarz lata 2000-2010
 • Journal of Human Kinetics lata 2000-2010
 • Jantarowe Szlaki lata 2000-2003
 • Kultura Fizyczna lata 2000-2011
 • Kwartalnik Pedagogiczny lata 2000-2001
 • Lider lata 2000-2011
 • Medycyna Sportowa lata 2000-2011
 • Medicina Sportiva lata 2000-2010
 • Medicina Sportiva Practica lata 2000-2010
 • Postępy Rehabilitacji lata 2000-2002 oraz 2010-2012
 • Poznaj Swój Kraj lata 2000-2009
 • Poznaj Świat lata 2000-2002
 • Problemy Alkoholizmu rok 2000
 • Problemy Turystyki lata 2000-2007
 • Przyroda Polska lata 2000-2001
 • Rehabilitacja Medyczna lata 2000-2012
 • Rynek Turystyczny lata 2000-2012
 • Sport Wyczynowy lata 2000-2012
 • Studnia Humanistyczne lata 2001-2012
 • Świat i Podróże lata 2000-2002
 • Trening lata 2000-2001
 • Wierchy lata 2000-2001
 • Wychowanie Fizyczne i Sport lata 2000-2012
 • Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne lata 2000-2011
 • Zdrowa Żywność lata 2000-2009

Publikacje zwarte wydane przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czechaw Krakowie w latach 2000-2012