Zasięg chronologiczny bazy „Zawartość wybranych wydawnictw (w tym czasopism) ze zbiorów Biblioteki Gł. AWF w Krakowie od roku 2000”

Czasopisma:

 • Antropomotoryka lata 2001-2012
 • Aura lata 2000-2002
 • Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska lata 2000-2002
 • Chrońmy Przyrodę Ojczystą lata 2000-2001
 • Fizjoterapia lata 2000-200 oraz 2010-2011
 • Fizjoterapia Polska lata 2010-2012
 • Folia Turistica lata 2000-2012
 • Hotelarz lata 2000-2010
 • Journal of Human Kinetics lata 2000-2010
 • Jantarowe Szlaki lata 2000-2003
 • Kultura Fizyczna lata 2000-2011
 • Kwartalnik Pedagogiczny lata 2000-2001
 • Lider lata 2000-2011
 • Medycyna Sportowa lata 2000-2011
 • Medicina Sportiva lata 2000-2010
 • Medicina Sportiva Practica lata 2000-2010
 • Postępy Rehabilitacji lata 2000-2002 oraz 2010-2012
 • Poznaj Swój Kraj lata 2000-2009
 • Poznaj Świat lata 2000-2002
 • Problemy Alkoholizmu rok 2000
 • Problemy Turystyki lata 2000-2007
 • Przyroda Polska lata 2000-2001
 • Rehabilitacja Medyczna lata 2000-2012
 • Rynek Turystyczny lata 2000-2012
 • Sport Wyczynowy lata 2000-2012
 • Studnia Humanistyczne lata 2001-2012
 • Świat i Podróże lata 2000-2002
 • Trening lata 2000-2001
 • Wierchy lata 2000-2001
 • Wychowanie Fizyczne i Sport lata 2000-2012
 • Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne lata 2000-2011
 • Zdrowa Żywność lata 2000-2009

Publikacje zwarte wydane przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czechaw Krakowie w latach 2000-2012

 

Informacje o bazach

 

Nazwa bazy: Bibliografia publikacji pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
(od roku 2009)

Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: zgodnie z profilem badań AWF Kraków
Zasięg chronologiczny: od 2009 roku
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna) oraz w Informatorium
Uwagi: dorobek naukowy pracowników AWF Kraków sprzed roku 2009 zarejestrowany został w bazie: http://biblioteka.awf.krakow.pl/nawf/
Adres: http://biblioteka.awf.krakow.pl/bib/

Nazwa bazy: Bibliografia publikacji pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
(do roku 2008)

Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: zgodnie z profilem badań AWF
Zasięg chronologiczny: 1928-1950 r. (prace pracowników Studium WF UJ), 1951-1971 r. (prace pracowników WSWF), od 1972-2008 r. (prace pracowników AWF)
Aktualizacja: brak
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna) oraz w Informatorium
Adres: http://biblioteka.awf.krakow.pl/nawf/

Nazwa bazy: Zawartość wybranych wydawnictw (w tym czasopism) ze zbiorów Biblioteki Gł. AWF w Krakowie - do roku 1999
Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, sprawność fizyczna, trening, nauczanie, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, turystyka, rekreacja
Zasięg chronologiczny: od 1985 do 1999 r.
Aktualizacja: nie aktualizowana
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna) oraz w Informatorium
Adres: http://biblioteka.awf.krakow.pl/boinp/

Nazwa bazy: Zawartość wybranych wydawnictw (w tym czasopism) ze zbiorów Biblioteki Gł. AWF w Krakowie od 2000 do 2012
Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, sprawność fizyczna, trening, nauczanie, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, turystyka, rekreacja
Zasięg chronologiczny: więcej
Aktualizacja: nie aktualizowana
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna) oraz w Informatorium
Adres: http://biblioteka.awf.krakow.pl/boin/

Nazwa bazy: Bibliografia prac doktorskich, magisterskich i licencjackich AWF w Krakowie
Metadane dla 1000 najstarszych prac magisterskich Studium Wychowania Fizycznego UJ oraz Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie opracowano i wprowadzono do bazy w ramach projektu sfinansowanego przez MNiSW (DUN).
Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: zgodnie z programem studiów AWF
Zasięg chronologiczny: 1931-1950 r. (Studium WF UJ), 1951-1971 r. (WSWF), od 1972 r. (AWF)
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna) oraz w Informatorium
Adres: http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/dml/

Nazwa bazy: PubMed (National Library of Medicine)
Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, sporadycznie pełne teksty
Tematyka: nauki medyczne i biomedyczne
Zasięg chronologiczny: od 1950 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna), Informatorium
Adres: www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi

Legenda: / O - bazy ogólnodostępne przez Internet; / U - bazy dostępne z komputerów uczelnianych; / I - bazy dostępne w Informatorium BG

Uwaga! Użytkownicy korzystający z zasobów elektronicznych udostępnianych przez Bibliotekę Główną AWF Kraków zobowiązani są do przestrzegania zasad ich użytkowania, zapisów licencji oraz praw autorskich i praw pokrewnych.

 

 

AWF - Kraków (bazy własne):

 

AWF - Katowice (bazy własne):

 

AWF - Gdańsk (bazy własne):

 

AWF - Poznań (bazy własne):

 

AWF - Warszawa (bazy własne):

 

AWF - Wrocław (bazy własne):

 

WWFiS - Biała Podlaska (bazy własne):

 

ZWKF w Gorzów Wlkp. (bazy własne):