Zasięg chronologiczny bazy „Zawartość wybranych wydawnictw (w tym czasopism) ze zbiorów Biblioteki Gł. AWF w Krakowie od roku 2000”

Czasopisma:

 • Antropomotoryka lata 2001-2012
 • Aura lata 2000-2002
 • Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska lata 2000-2002
 • Chrońmy Przyrodę Ojczystą lata 2000-2001
 • Fizjoterapia lata 2000-200 oraz 2010-2011
 • Fizjoterapia Polska lata 2010-2012
 • Folia Turistica lata 2000-2012
 • Hotelarz lata 2000-2010
 • Journal of Human Kinetics lata 2000-2010
 • Jantarowe Szlaki lata 2000-2003
 • Kultura Fizyczna lata 2000-2011
 • Kwartalnik Pedagogiczny lata 2000-2001
 • Lider lata 2000-2011
 • Medycyna Sportowa lata 2000-2011
 • Medicina Sportiva lata 2000-2010
 • Medicina Sportiva Practica lata 2000-2010
 • Postępy Rehabilitacji lata 2000-2002 oraz 2010-2012
 • Poznaj Swój Kraj lata 2000-2009
 • Poznaj Świat lata 2000-2002
 • Problemy Alkoholizmu rok 2000
 • Problemy Turystyki lata 2000-2007
 • Przyroda Polska lata 2000-2001
 • Rehabilitacja Medyczna lata 2000-2012
 • Rynek Turystyczny lata 2000-2012
 • Sport Wyczynowy lata 2000-2012
 • Studnia Humanistyczne lata 2001-2012
 • Świat i Podróże lata 2000-2002
 • Trening lata 2000-2001
 • Wierchy lata 2000-2001
 • Wychowanie Fizyczne i Sport lata 2000-2012
 • Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne lata 2000-2011
 • Zdrowa Żywność lata 2000-2009

Publikacje zwarte wydane przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czechaw Krakowie w latach 2000-2012

 

Informacje o bazach

Nazwa bazy: Bibliografia publikacji pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
(od roku 2009)

Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: zgodnie z profilem badań AWF Kraków
Zasięg chronologiczny: od 2009 roku
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna) oraz w Informatorium
Uwagi: dorobek naukowy pracowników AWF Kraków sprzed roku 2009 zarejestrowany został w bazie: http://biblioteka.awf.krakow.pl/nawf/
Adres: http://biblioteka.awf.krakow.pl/bib/

Nazwa bazy: Bibliografia publikacji pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
(do roku 2008)

Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: zgodnie z profilem badań AWF
Zasięg chronologiczny: 1928-1950 r. (prace pracowników Studium WF UJ), 1951-1971 r. (prace pracowników WSWF), od 1972-2008 r. (prace pracowników AWF)
Aktualizacja: brak
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna) oraz w Informatorium
Adres: http://biblioteka.awf.krakow.pl/nawf/

Nazwa bazy: Zawartość wybranych wydawnictw (w tym czasopism) ze zbiorów Biblioteki Gł. AWF w Krakowie - do roku 1999
Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, sprawność fizyczna, trening, nauczanie, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, turystyka, rekreacja
Zasięg chronologiczny: od 1985 do 1999 r.
Aktualizacja: nie aktualizowana
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna) oraz w Informatorium
Adres: http://biblioteka.awf.krakow.pl/boinp/

 
Nazwa bazy: Zawartość wybranych wydawnictw (w tym czasopism) ze zbiorów Biblioteki Gł. AWF w Krakowie od 2000 do 2012
Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, sprawność fizyczna, trening, nauczanie, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, turystyka, rekreacja
Zasięg chronologiczny: więcej
Aktualizacja: nie aktualizowana
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna) oraz w Informatorium
Adres: http://biblioteka.awf.krakow.pl/boin/

 
Nazwa bazy: Bibliografia prac doktorskich, magisterskich i licencjackich AWF w Krakowie

Metadane dla 1000 najstarszych prac magisterskich Studium Wychowania Fizycznego UJ oraz Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie opracowano i wprowadzono do bazy w ramach projektu sfinansowanego przez MNiSW (DUN).
Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: zgodnie z programem studiów AWF
Zasięg chronologiczny: 1931-1950 r. (Studium WF UJ), 1951-1971 r. (WSWF), od 1972 r. (AWF)
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna) oraz w Informatorium
Adres: http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/dml/

 
Nazwa bazy: Science Direct (Elsevier), dostęp z serwera wydawcy i przez Bibliotekę Wirtualną ICM
Zawartość: elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Elsevier (pełne teksty)
Tematyka: baza wielodyscyplinowa
Zasięg chronologiczny: od 1995 roku
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://www.sciencedirect.com/, http://vls.icm.edu.pl/ss.html
Uwaga! Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania warunków licencji: http://vls.icm.edu.pl/zasady/warunki_korzystania.html

 
Nazwa bazy: SpringerLink (Springer), dostęp z serwera wydawcy i przez Bibliotekę Wirtualną ICM
Zawartość: elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Springer oraz czasopisma wydawane wcześniej przez Kluwer Academic Publisher, przejęte przez wydawnictwo Springer (pełne teksty)
Tematyka: baza wielodyscyplinowa
Zasięg chronologiczny: zależny od tytułu czasopisma (co najmniej od 1997 roku)
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://link.springer.com/, http://vls1.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer
Uwaga! Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania warunków licencji: http://vls.icm.edu.pl/zasady/warunki_korzystania.html

 
Nazwa bazy: Wiley Online Library (Wiley & Blackwell), dostęp z serwera wydawcy
Zawartość: elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Wiley & Blackwell (pełne teksty)
Tematyka: baza interdyscyplinarna
Zasięg chronologiczny: od 1997 roku
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://onlinelibrary.wiley.com
Uwaga! Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania warunków licencji: http://vls.icm.edu.pl/zasady/warunki_korzystania.html

 
Nazwa bazy: SCOPUS
Zawartość: baza bibliometryczno-abstraktowa zawierająca dane bibliograficzne, abstrakty i informacje o cytowaniach prac naukowych
Tematyka: nauki przyrodnicze, inżynieryjne, medyczne, społeczne (także nauki humanistyczne i nauki o sztuce)
Zasięg chronologiczny: od roku 1960
Aktualizacja: codziennie
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://www.scopus.com/
Uwaga! Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania warunków licencji: http://vls.icm.edu.pl/zasady/warunki_korzystania.html

 
Nazwa bazy: Science Citation Index Expanded, dostęp z serwera wydawcy (platforma Web of Knowledge) i przez Bibliotekę Wirtualną ICM
Zawartość: baza bibliometryczno-abstraktowa zawierająca dane bibliograficzne, abstrakty i informacje o cytowaniach publikacji z około 6650 czasopism
Tematyka: nauki ścisłe, techniczne, biomedyczne, przyrodnicze, rolnicze
Zasięg chronologiczny: od 1975 roku (Web of Knowledge), od 2008 (Web of Science w ICM)
Aktualizacja: raz w tygodniu
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://apps.isiknowledge.com/, http://zatoka.icm.edu.pl/sci/
Uwaga! Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania warunków licencji: http://vls.icm.edu.pl/zasady/warunki_korzystania.html

 
Nazwa bazy: Social Science Citation Index, dostęp z serwera wydawcy (platforma Web of Knowledge) i przez Bibliotekę Wirtualną ICM
Zawartość: baza bibliometryczno-abstraktowa zawierająca dane bibliograficzne, abstrakty i informacje o cytowaniach publikacji z około 6000 czasopism
Tematyka: nauki społeczne
Zasięg chronologiczny: od 1975 roku (Web of Knowledge), od 2009 (Web of Science w ICM)
Aktualizacja: raz w tygodniu
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://apps.isiknowledge.com/, http://zatoka.icm.edu.pl/sci/
Uwaga! Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania warunków licencji: http://vls.icm.edu.pl/zasady/warunki_korzystania.html

 
Nazwa bazy: Arts & Humanities Citation Index, dostęp z serwera wydawcy (platforma Web of Knowledge) i przez Bibliotekę Wirtualną ICM
Zawartość: baza bibliometryczno-abstraktowa zawierająca dane bibliograficzne, abstrakty i informacje o cytowaniach publikacji z około 7400 czasopism
Tematyka: nauki humanistyczne, sztuka
Zasięg chronologiczny: od 1975 roku (Web of Knowledge), od 2009 (Web of Science w ICM)
Aktualizacja: raz w tygodniu
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://apps.isiknowledge.com/, http://zatoka.icm.edu.pl/sci/
Uwaga! Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania warunków licencji: http://vls.icm.edu.pl/zasady/warunki_korzystania.html

 
Nazwa bazy: Conference Proceedings Citation Index- Science, dostęp z serwera wydawcy (platforma Web of Knowledge)
Zawartość: baza bibliometryczno-abstraktowa zawierająca dane bibliograficzne, abstrakty i informacje o cytowaniach prac opublikowanych w materiałach z konferencji, seminariów, sympozjów i warsztatów
Tematyka: nauki ścisłe, techniczne, biomedyczne, przyrodnicze, rolnicze
Zasięg chronologiczny: od 1990 roku
Aktualizacja: raz w tygodniu
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://apps.isiknowledge.com/
Uwaga! Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania warunków licencji: http://vls.icm.edu.pl/zasady/warunki_korzystania.html

 
Nazwa bazy: Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities, dostęp z serwera wydawcy (platforma Web of Knowledge)
Zawartość: baza bibliometryczno-abstraktowa zawierająca dane bibliograficzne, abstrakty i informacje o cytowaniach prac opublikowanych w materiałach z konferencji, seminariów, sympozjów i warsztatów
Tematyka: nauki społeczne i humanistyczne
Zasięg chronologiczny: od 1990 roku
Aktualizacja: raz w tygodniu
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://apps.isiknowledge.com/
Uwaga! Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania warunków licencji: http://vls.icm.edu.pl/zasady/warunki_korzystania.html

 
Nazwa bazy: Journal Citation Reports, dostęp z serwera wydawcy (platforma Web of Knowledge)
Zawartość: Baza bibliometryczna zawierająca dane statystyczne dotyczące około 8000 czasopism naukowych
Tematyka: baza wielodyscyplinowa
Zasięg chronologiczny: od 2008
Aktualizacja: raz w tygodniu
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://apps.isiknowledge.com/
Uwaga! Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania warunków licencji: http://vls.icm.edu.pl/zasady/warunki_korzystania.html

 
Nazwa bazy: Academic Search Complete (EBSCO Publishing), dostęp przez Serwis Ebscohost Web
Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, pełne teksty
Tematyka: wielodziedzinowa baza czasopism naukowych, m.in. nauki społeczne, pedagogika, edukacja, informatyka, nauki medyczne i biomedyczne
Zasięg chronologiczny: od 1965 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://search.ebscohost.com
Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów AWF w Krakowie

 
Nazwa bazy: SPORTDiscus with Full Text (EBSCO Publishing), dostęp przez Serwis Ebscohost Web
Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, pełne teksty
Tematyka: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, wychowanie fizyczne, sprawność fizyczna, psychologia sportu, fizjologia, biomechanika, trening, nauczanie, rekreacja, wypoczynek
Zasięg chronologiczny: od 1985 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://search.ebscohost.com
Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów AWF w Krakowie

 
Nazwa bazy: Hospitality & Tourism Complete (EBSCO Publishing), dostęp przez Serwis Ebscohost Web
Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, pełne teksty
Tematyka: turystyka, hotelarstwo, dane demograficzne, statystyczne, rozwój i inwestycje w branży turystycznej, przepisy prawa, zarządzanie w hotelarstwie, podróże, wypoczynek, praktyka zarządzania i administracji, trendy na rynku i w technologii, itd.
Zasięg chronologiczny: od 1965 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://search.ebscohost.com
Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów AWF w Krakowie

 
Nazwa bazy: Medline (dostęp przez Serwis Ebscohost Web, PubMed - National Library of Medicine, OVID)
Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, pełne teksty (łącza do innych źródeł)
Tematyka: nauki medyczne i biomedyczne
Zasięg chronologiczny: 1949 r. (Ebscohost Web), od 1966 r. (PubMed), od 1948 r. (OVID)
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line (Ebscohost Web oraz OVID - z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium, PubMed - ogólnodostępna)
Adres: http://search.ebscohost.com (Ebscohost Web), www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi (PubMed), http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&PAGE=main&CSC=y&D=pmoz (OVID)
Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu do bazy Medline na platformie Ebscohost Web z komputerów domowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów AWF w Krakowie

!-  
Nazwa bazy: PubMed (National Library of Medicine)
Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, sporadycznie pełne teksty
Tematyka: nauki medyczne i biomedyczne
Zasięg chronologiczny: od 1950 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line (ogólnodostępna), Informatorium
Adres: www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi

-->

 
Nazwa bazy: Health Source Nursing/Academic Edition (EBSCO Publishing), dostęp przez Serwis Ebscohost Web
Zawartość opisy bibliograficzne, abstrakty, pełne teksty
Tematyka: nauki medyczne, zdrowie, medycyna sportu
Zasięg chronologiczny: od 1975 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://search.ebscohost.com
Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów AWF w Krakowie

 
Nazwa bazy: Heath Source: Consumer Edition (EBSCO Publishing), dostęp przez Serwis Ebscohost Web
Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, pełne teksty
Tematyka: medycyna, medycyna sportu, żywienie, zdrowie
Zasięg chronologiczny: od 1985 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://search.ebscohost.com
Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów AWF w Krakowie

!-  
Nazwa bazy: Academic Search Premier (EBSCO Publishing), dostęp przez Serwis Ebscohost Web
Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, pełne teksty
Tematyka: wielodziedzinowa baza czasopism naukowych, m.in. nauki społeczne, pedagogika, edukacja, informatyka, nauki medyczne i biomedyczne
Zasięg chronologiczny: od 1975 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://search.ebscohost.com
Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów AWF w Krakowie

-->

 
Nazwa bazy: ERIC (Education Resources Information Center), dostęp przez Serwis Ebscohost Web
Zawartość bazy: opisy bibliograficzne, abstrakty, pełne teksty
Tematyka: edukacja
Zasięg chronologiczny: od 1966 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://search.ebscohost.com
Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów AWF w Krakowie

 
Nazwa bazy: Business Source Complete (EBSCO Publishing), dostęp przez Serwis Ebscohost Web
Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, pełne teksty
Tematyka: biznes, ekonomia, finanse, zarządzanie
Zasięg chronologiczny: od 1965 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://search.ebscohost.com
Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów AWF w Krakowie

 
Nazwa bazy: Newspaper Source (EBSCO Publishing), dostęp przez Serwis Ebscohost Web
Zawartość bazy: opisy bibliograficzne, abstrakty, pełne teksty
Tematyka: ogólna, zawartość 240 dzienników wydawanych USA i londyńskiego "The Times"
Zasięg chronologiczny: od 1985 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://search.ebscohost.com
Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów AWF w Krakowie

 
Nazwa bazy: Current Contents. Life Science (ISI Thomson Scientific)
Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: fizjologia, farmakologia, toksykologia, badania nad nowotworami, neurologia, biologia molekularna I genetyka, mikrobiologia, immunologia, biologia eksperymentalna, endokrynologia, żywienie, metabolizm, biologia komórki, chemia analityczna, kardiologia i hematologia, biochemia i biofizyka, badania medyczne, zastosowania statystyki i komputerów w naukach medycznych
Zasięg chronologiczny: 1994 r. - 2005 r.
Aktualizacja: brak
Sposób dostępu: w Informatorium

 
Nazwa bazy: Current Contents. Social and Behavioral Science (ISI Thomson Scientific)
Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: rehabilitacja, antropologia, ekonomia, edukacja, ekologia, prawo, zarządzanie, nauki polityczne, administracja publiczna, psychiatria, psychologia, zdrowie publiczne, polityka socjalna, socjologia, pedagogika specjalna
Zasięg chronologiczny: od 2001 r. do 2005 r.
Aktualizacja: brak
Sposób dostępu: w Informatorium

Legenda: / O - bazy ogólnodostępne przez Internet; / U - bazy dostępne z komputerów uczelnianych; / I - bazy dostępne w Informatorium BG

Uwaga! Użytkownicy korzystający z zasobów elektronicznych udostępnianych przez Bibliotekę Główną AWF Kraków zobowiązani są do przestrzegania zasad ich użytkowania, zapisów licencji oraz praw autorskich i praw pokrewnych.

 

 

AWF - Kraków (bazy własne):

 

AWF - Katowice (bazy własne):

 

AWF - Gdańsk (bazy własne):

 

AWF - Poznań (bazy własne):

 

AWF - Warszawa (bazy własne):

 

AWF - Wrocław (bazy własne):

 

WWFiS - Biała Podlaska (bazy własne):

 

ZWKF w Gorzów Wlkp. (bazy własne):