Historyczne źródła z zakresu wychowania fizycznego i sportu

- zdigitalizowane przez biblioteki są dostępne w Internecie

Dostęp do n/w tekstów (książek, czasopism) przez link:
Federacja Bibliotek Cyfrowych

Dostępne są m. in. roczniki czasopism:

  • Dwutygodnik Sportowy: organ niezależny poświęcony sprawom sportu
  • Higjena Ciała i Sport
  • Przegląd Sportowy
  • Przewodnik Gimnastyczny: organ Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" we Lwowie
  • Ruch: dwutygodnik poświęcony sprawom wychowania fizycznego i w ogóle normalnego rozwoju ciała
  • Sportowiec
  • Wychowanie Fizyczne: organ Rady Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej oraz Polskiego Związku Sokolego


oraz książki:

  • Fizyczne wychowanie dzieci/ Jędrzej Śniadecki
  • O fizycznem wychowaniu dzieci/ Jędrzej Śniadecki