ARIANTA - naukowe i fachowe czasopisma elektroniczne

Tworzona przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego baza ARIANTA jest najpełniejszym i najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o polskich naukowych i fachowych czasopismach elektronicznych.

Baza zawiera zweryfikowane i na bieżąco aktualizowane informacje o 2317 polskich czasopismach elektronicznych (stan na 20.10.2009), z czego 1375 stanowią czasopisma, których wydawcy udostępniają na swoich stronach WWW pełne testy artykułów (w całości lub w części). Wśród tytułów indeksowanych w bazie znajduje się 1838 czasopism naukowych, z których 63 posiada wskaźnik Impact Factor, 412 umieszczonych jest na liście Index Copernicus, a 1164 znajduje się na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Informacje dostępne w bazie obejmują m.in.:
* tytuł czasopisma (także tytuły poprzednie),
* ISSN wersji elektronicznej i drukowanej,
* adres WWW,
* datę, od której ukazuje się czasopismo w wersji drukowanej i elektronicznej,
* wydawcę lub instytucję sprawczą,
* częstotliwość ukazywania się,
* zakres dostępnych spisów treści, abstraktów i pełnych tekstów,
* kategorię czasopisma (fachowe lub naukowe),
* klasyfikację dziedzinową,
* link do instrukcji dla autorów,
* punktację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Index Copernicus, Impact Factor.


Wejście do bazy ARIANTA >>>


Więcej informacji o bazie na stronach:
http://www.nauka.gov.pl
http://www.pedagogiczna.edu.pl
http://www.ebib.info/2007/90/
http://www.ebib.info/2006/71


Oprac. Tomasz Rusin na podstawie informacji zawartych na stronie ARIANTA oraz polecanych w tekście artykułów, dn. 20.10.2009 r.

Historyczne źródła z zakresu wychowania fizycznego i sportu

- zdigitalizowane przez biblioteki są dostępne w Internecie

Dostęp do n/w tekstów (książek, czasopism) przez link:
Federacja Bibliotek Cyfrowych

Dostępne są m. in. roczniki czasopism:

  • Dwutygodnik Sportowy: organ niezależny poświęcony sprawom sportu
  • Higjena Ciała i Sport
  • Przegląd Sportowy
  • Przewodnik Gimnastyczny: organ Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" we Lwowie
  • Ruch: dwutygodnik poświęcony sprawom wychowania fizycznego i w ogóle normalnego rozwoju ciała
  • Sportowiec
  • Wychowanie Fizyczne: organ Rady Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej oraz Polskiego Związku Sokolego


oraz książki:

  • Fizyczne wychowanie dzieci/ Jędrzej Śniadecki
  • O fizycznem wychowaniu dzieci/ Jędrzej Śniadecki