Biblioteka organizuje dla studentów piszących prace licencjackie i magisterskie, doktorantów oraz nauczycieli akademickich prezentacje i szkolenia w zakresie korzystania z elektronicznych źródeł informacji i zasad sporządzania bibliografii załącznikowej.

 

SZKOLENIA DLA STUDENTÓW

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI I MAGISTRANTÓW

  • szkolenie grupowe dla studentów III roku wszystkich kierunków w ramach seminarium magisterskiego. Tematyka: wyszukiwanie informacji w bazach danych. Prowadzących zajęcia i promotorów zainteresowanych szkoleniem dla magistrantów prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów (Informatorium, tel. 12-683-13-10)
  • szkolenia indywidualne dla pracowników Uczelni, po wcześniejszym umówieniu (Informatorium, tel. 12-683-13-10)

SZKOLENIA DLA DOKTORANTÓW

  • szkolenie indywidualne oraz grupowe, po uprzednim ustaleniu terminu (Informatorium, tel. 12-683-13-10)

PRAKTYKI SPECJALISTYCZNE

  • dla studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
  • dla pracowników innych bibliotek naukowych
    kontakt - Dyrektor Biblioteki - mgr Renata Mroczek (tel. 12-683-15-15)