Biblioteka AWF Kraków uzyskała dostęp do multiwyszukiwarki zasobów elektronicznych EBSCO Discovery Service (EDS), która zapewnia szybki i skuteczny dostęp do pełnotekstowych źródeł elektronicznych Biblioteki na jednej platformie wyszukiwawczej. Multiwyszukiwarka naukowa EDS to narzędzie, które umożliwia przeszukiwanie wielu zasobów elektronicznych w jednym miejscu i w tym samym czasie.

EBSCO Discovery Service przeszukuje pełnotekstowe bazy zagraniczne (m.in bazy na platformie EBSCO, Springer Link, Science Direct, Wiley Online Library, PubMed oraz zasoby Open Access).

Najważniejsze właściwości EBSCO Discovery Service:

  • łatwy i skuteczny dostęp do zasobów elektronicznych Biblioteki poprzez jedno okienko wyszukiwawcze,
  • możliwość wyszukiwania po tytułach czasopism, książek i publikacji,
  • opcja wyszukiwania według dziedzin,
  • pełne indeksowanie z baz własnych EBSCOhost oraz z innych baz prenumerowanych przez Bibliotekę,
  • opcja zawężania i rozszerzania rezultatów wyszukiwania według różnych kryteriów, np. pełny tekst, publikacje recenzowane naukowo, zakres chronologiczny,
  • wyświetlanie powiązanych rezultatów wyszukiwań.

Multiwyszukiwarka EDS jest dostępna z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu.

Zachęcamy do zapoznania się broszurą informacyjną oraz przewodnikami wideo.