Informujemy, że 20 grudnia 2019 r. na stronie MNiSW opublikowane zostały "Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych".