Biblioteka AWF Kraków zakupiła roczny dostęp do specjalistycznej bazy Rehabilitation & Sports Medicine Source na platformie EBSCO. Ta referencyjna baza danych zapewnia indeksowanie i dostęp do pełnych tekstów setek czasopism z zakresu medycyny sportowej i rehabilitacji, obejmując szeroki zakres tematów rehabilitacji i medycyny sportowej, w tym ortopedię, fizjologię, odżywianie, ćwiczenia sportowe, fizykoterapię i inne. Z bazy korzystać można z komputerów znajdujących się w sieci uczelnianej oraz zdalnie za pomocą kont domowego dostępu EBSCO. Wejście do bazy >>>

Załączniki:
Pliknumer
Pobierz plik (rsm.jpg)Rehabilitation & Sports Medicine Source