W 2018 roku Biblioteka AWF zrealizowała zadanie ze środków finansowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę (Umowa nr 542/P-DUN/2018)

 „Rozbudowa opartego o OPAC Biblioteki AWF w Krakowie warsztatu naukowego historyka kultury fizycznej, sportu i turystyki o dokumenty źródłowe i publikacje niesamoistne wydawniczo z zasobów Biblioteki (metainformacja i dostęp do pełnych tekstów), celem upowszechniania informacji o wynikach badań naukowych w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki” (Umowa nr 542/P-DUN/2018)

W jego ramach uzupełniono katalog on-line Biblioteki o 200 opisów dokumentów wydanych do 1945 roku (książki i czasopisma) oraz utworzono i wirtualnie wydzielono kolekcje:
Historia kultury fizycznej
Historia turystyki
obejmujące książki, dokumenty niesamoistne (500 opisów artykułów z czasopism oraz fragmentów książek), dotyczące historii kultury fizycznej i turystyki do 1945 roku.
Opisy dokumentów wchodzących w skład opracowanych kolekcji widoczne są w katalogu NUKAT oraz WorldCat.
Przewidziano dostęp zdalny przez OPAC do wersji elektronicznych wybranych prac.

Załączniki:
Pliknumer
Pobierz plik (logo_mnisw.jpg)logo_mnisw.jpg