Od 1 października 2017 r. podstawą otwarcia i aktualizacji konta w Bibliotece jest elektroniczna legitymacja studencka oraz dowód osobisty.