Biblioteka AWF w Krakowie zrealizowała dwa projekty ze środków finansowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę

1. Utworzenie Repozytorium Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (Repozytorium AWF w Krakowie), będącego platformą do deponowania, archiwizowania, udostępniania i ochrony cyfrowych kolekcji dokumentów.

Wejście do Repozytorium

Zarządzenie Nr 33/2016 Rektora w sprawie utworzenia Repozytorium Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Repozytorium AWF w Krakowie - prezentacja

 2. Wprowadzenie do dostępnych on-line baz danych informacji o najstarszych zbiorach Biblioteki i Archiwum AWF w Krakowie: Kolekcja Księgozbiór Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prace magisterskie obronione w latach 1933-1970.

  • Informacja o Kolekcji Studium Wychowania Fizycznego UJ dostępna jest przez katalog centralny NUKAT, katalog on-line Biblioteki. Wejście do kolekcji
  • Informacja o najstarszych pracach magisterskich ze zbiorów Archiwum AWF w Krakowie dostępna jest przez bazę on-line „Bibliografia prac doktorskich, magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie”. Wejście do bazy