Informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, które obowiązywać będzie od 1 stycznia 2017 r.